Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Filet d'Anvers - De brug

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

De brug

'k Stoeng gisteremiddag in de lift
en de facteur van dingst diê stoeng neffe mij
a zee ik eb vör diê meniêr
van oep et virde e pakske bij
'k zeg tegen öm "volges mij
is die meniêr van oep et virde ni thuis"
en diê facteur diê zee "ik vin da toch wel raar
dad is echt ni pluis
want die meniêr van oep et virde
volges mij mankeerd diê mens een vijs
de leste kiêr da 'kik 'em zag
was in z'n bloêt lijf oep de brug van 't Sportpaleis"
 
De waerkvrou die kwam vörbij
en die ad g'oêrd wa' diê facteur ad gezee
ze zee "facteur dad is ni waar
want diê meniêr van 't virden is oep congé
en diê meniêr is iêl normaal, ok
meschin een iêl klein bitshe depressief
een bitshe last van z'n maag
of ambras meh' ze lief
mor echt iet aenders schild der ni
ik weet et zeker, nee et kan ni' zijn
want mijne man eet 'em gezing
e zondagmorgend oep de brug van den Azijn"
 
'k Gon nör den bakker oep den oek
en die madam die vraagd "wa zal et zijn?"
'k bestel der twiê chocolatte koekken en een broêd
ze vraagd "e groêt?" ik zeg "nee klein"
ze zee "wad eb ekik nah g'oêrd
is diê van 't virden in den bou ba olle doêd?"
ik zeg "madam 'k zou 't echt ni wete
klein veroltshes wörren ier vanzelf groêt"
'k geef eur een brifke van vijf euro
en ik krijg nen oêp roemmel trug
en in de winkel zee ne klaent
"der is e lijk gevonde on d'Oêgmolebrug"
 
'k Zit 's aves thuis zoe rustig stil
en oep m'n iêntshe veur den tv
Danny Verstraeten diê verteld
wa da' der diên dag in de wêreld is gezee
Birgit Van Mol die shauweld voêrt
en eigelijk ee' da mens een iêl lief gezicht
ze zee "we vrage nau oew aandacht
vör een dringend oepsporingsbericht"
want de pollis van Deurne-Noord
vonde ne man diê dad is vermoêrd
a lag verminkt en doêdgebloeid
neffe de spore on de brug van et Schijnpoêrt
en niemand wet der zijne naam
of zijn adres of óe da 't verliep
ij ad ne sleutel in zijne zak
waar dad oep stoeng "virde verdiep"
 
Virde verdiep
virde verdiep
wa da ne mens nah ammel oêrd
de gebuur vermoêrd
mokt da moh mee
ier oep 't virde verdiep
virde verdiep
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!