Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Filet d'Anvers - Revoluse

Orig. "Revolutie"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Revoluse

't Is oêgen tijd vör de revoluse
zonder woorde mor meh minuse
want al wa' golle dóe kunne wij oek
zen olle brains meschin gemokt van frikadellekoek?
 
Een bibiotheek oep de Keuningsplein
da' goh rap junky's paradise zijn
veur da' g'ope goh is den elft gepikt en verkocht
mor gollen ed wer aendersoem gedocht
 
De rosse buurt edde gon sanere
nau ziede d'óeren over de Meêr paradere
en overal un marchandise aanprijze
golle mankeerd echt miêr dan e paar vijze
 
Een parking onder de Sint-Jansplein
der moette nah toch echt ne neel vör zijn
daerfde gij auwen otto daar parkere?
ge zuld iêl rap e wiel of vijf mankere
 
Et Falconplein edde gezuiverd van Russe
de koêpers nau wörren afg'old meh busse
de stad loept leeg, de stad die ee' verlore
en Lamine, de nieven bril, zit in zijnen tore
 
De slachters slagen oep de koeie
die biêste crevere, die biêste die bloeie
iêl et beeld van den TV zie roêd
en de rechter zee "ze ware mor een bitshe doêd"
 
Michel Vandenbosch ligd oep de grond
ne zjendaerm diê lacht en draaid z'neige rond
en al die slachters óefene un botte
deur oep Michel zijn gezicht te shotte
 
Wij burgers adden al laenk gezing
da Sabena toch faillit ging
mor golle bleef daar jaren over lulle
en wij travakke vör diê put te vulle
 
De Zillion dit en de Zillion dat
ja 't was alle weke wa
mor 't ee wel laenk geduurd veur da' g'em ed geslote
ed' er misschin zelf een bitshe financiëel van genote?
 
Oep et iêste blad van al de gazette
stoh ne foto van Betty meh eur nief tette
in elke börst zit nau nen binnenbaend
en dad is echt groêt nifs vör ons laend
 
Ik vin dad allemaal zoe maf
mor óe zit da nah meh' diên Dutroux z'n straf
zedde echt on 't wachte totda' dad is verjaard?
en Nihoul wörd diê misschin eilig verklaard?
 
Dees veraal is noêt ni af of uit
mor een dolle koei meh ne lange snuit
eed een affaire meh een dioxinekieke
dus maak ik morge nog zoe e laenk lieke
dus maak ik morge nog zoe e laenk lieke
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!