Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Filet d'Anvers - Gelukkige zot

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Gelukkige zot

'k eb noêt gedocht da 'k zoe oud zou zijn
nau da 'k da ben vin 'kik dad echt wel fijn
ik ben content meh m'n aar meh m'n lijn
ik ben content da 'kik Charles mag zijn
ik ben geboren in e waerm nest
ik was noêt den iêste mor ik was oek noêt lest
ik stoeng der noêt bij as Jan Lul of Piet Snot
ik weet wa da 'k zijn, 'k zen ne gelukkige zot
 
Ik ben ne middelbare vent
ik eb e schoên appartement
ik eb nen iêle schoênen otto
in de zomer rij 'kik motto
en m'n vrou die rijd oek mee
twiê kiêr per jaar gon w'oep congé
ik zen content meh wa da 'k eb
ik zen content meh wie da 'k zijn
 
Ik gebruik mijnen tijd vör gelukkig te zijn
stekt mij allemaal mor vörbij
stekt oewe vinger oep nöh mij
da kan mij echt niks schillen
want ik weet wa' gij zou wille
da' ge vrij waard gelak ik
mor ja vanbinnen edde schrik
 
'k Zen ne gelukkige zot
ik ben ne gelukkige zot
ik pak mijnen tijd
vör gelukkig te zijn
ik pak mijnen tijd
vör te zijn wie da 'k zijn
 
En ik ben echt ni' verlege
da 'k nöh Benidorm gaan
want ik vóel mij daar echt góe
en de rest dóe' der ni tóe
et klinkt wel chiquer a' ge zegd
'k gon nör Marbella of Milaan
wel diên tijd van tralala
en cinema dad is gedaan
 
'k Zen ne gelukkige zot
ik ben ne gelukkige zot
ik pak mijnen tijd
vör gelukkig te zijn
ik pak mijnen tijd
vör te zijn wie da 'k zijn
 
Ik ben gelukkig das ek leef
en oemda 'k mij ni' zjeneer
en deur da' zoe te doeng
da 'k simpel dinges appreciêer
ik lees onnoêzel boekskes
Humo óefd vör mij ni miêr
dermee zeh 'kik tot slot
'k zen ne gelukkige zot
 
'k ben ne gelukkige zot
en ik ben mijnen eige god
en de manier da 'kik leêf
vinde gij misschin wel raar
wel ik zen da' zoe gewoên
'k doeng dad al 54 jaar
 
Ik ben ne gelukkige zot
ik pak mijnen tijd
vör gelukkig te zijn
ik pak mijnen tijd
vör te zijn wie da 'k zijn
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!