Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Filet d'Anvers - Baerchoem stase

Orig. "Berchem statie"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Baerchoem stase

Meniêr stopt ier den trein nör Jeruzalem
ik wil daar efkes ennen oemda 'kik die stad ni ken
ik ken alliên die liekes, van radio en TV
ik zing dan van hakila en dermee is alles gezee
wanniêr vertrekt diên trein? 'k ad daar al moette zijn
is diê chef van de stase ginder ne rabbijn?
 
Of stopt ier oek nen trein richting Kathmandu
of Rio de Janeiro of Honolulu
ik wil de wêreld zing, reizen en sensasen
en de wêreld diê begind toch in Baerchoem stase
is er plöts in iêste klas? kunde onderweg iet ete?
seg wacht een alf urreke 'k zen m'ne reispas wer vergete
 
Ik pakten oêt nen trein, diê stopten in Berlijn
ik weet ni wöroem want ik moest ni in Berlijn zijn
nen Döts gaf mij een koffer ik zee "die is ni' van mij"
ij zee "ik weet da wel, 'k ou die al daertig jaar bij
komde oêt in Amsterdam gefd z'on Boudewijn de Groot
ik eb al duzend kiêr gebeld mor diê vent diê komd noêt"
 
Ik stapten uit in Parijs, ik moest nor Montparnasse,
ik liep over e mart en ik oêrde daar ambras
twiê deurwinterde clochards mokte ruze vör ne zak
wör da' volges mij e paar verslete schóenen stak
ik docht "ik ben ier weg, die schóene zen verslete
en nege van de ting is Boudewijn die ier vergete"
 
Ik kwam aan in de Midi, der zat ne neger neffe mij
a vróeg "wör is de brousse, kome wij daar ni' vörbij?"
ik zee "belange ni, gij zit ier in Brussel man"
a zee "awel wör zen al die Brusselere dan?"
ik zee da 'k da ni wist, da' dad ier misschin ni is
mor a' ge 't zeker wild wete vraag et is on Manneke Pis
 
Ik wil nör uis, mijn vrou die wacht meh 't ete
en ze zal wer vrage "wör edde nah wer gezete?"
ik zal eur dan vertellen over Berlijn en Parijs
en dan zee' zij altijd "gij mankeerd toch wel een vijs"
dan zit ek in de zetel, dan krij 'kik medicase
en mijne giêst diê vertrekt dan trug nör Baerchoem stase
 
Baerchoem stase
on 't ende van 't perron begind de wêreld
in Baerchoem stase
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!