Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Sint Andries MC's - Mizere

Orig. "Miseere"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Mizere

Niks dan mizere
van de paroche van mizere
check it
ok, ok, ok
 
Alles volges schema
efkes zing of da 'k nog meekan
mizeren is 't thema
een veeg vanachter den arena
vlak on 't ??dopke Borgerokko
oep een discreet dieet
niks dan bokes meh choco
en een paar thermosflesse thee
 
??vrind gedreven on 't zweve
mij nor 't WC on 't begeve
??zin van veel te weinig t'ete
en da's nog niks vergeleke
meh' die spastische kraempe
drastisch elastische daerme
moerasachtige daempe
verrassend sappige ??taerme
 
en die mizere wrd mor aerger
gin pree toch gon waerke
??m'n steeg zonder klaente??
proberen alles te verwaerke
da's flikken of stikke
"menir goh mor zitte
legd die zakken oep tafel
en 'k zal wel zing wa da 'k kan pikke"
 
veurgeschotelde woorde
gezee deur ogergeschoolde
zonder gewete gebore
gediplomeerde mongole
afgestudeerd vr watte?
deur de grond van schomte zakke
maat lak stront blefde gah plakke
on mijn kont achter 't kakke
 
Refrein:
't Is niks dan mizere
mizeren ier en daar
mizeren overal
mizere mizere
mizere mizere
dees is niks dan mizere
- stinksokken in e kruipkot
mizeren ier en daar
- niks dan brokke meh' de ??plomb ??stop
mizeren overal
- zot geroddel meh wa smaakstof
mizere mizere
mizere mizere
 
Yo, da wijf da waerkt
ik ou mij stijf en staerk
'k gelof ni in wijf en kaerk
mor ik blijf want ik maerk
da 'k wr bepaerkt
in den en late
??we bedele?? meh mate
mizere 'k eb gin fatsoeng
en oek nog veel te weinig plate
 
'k laat et ni te veel deurwege
'k maak m'n eige van kaent
mijn vedingssupplementen
mir weg van ??nefanneplaent??
nog zoe wa mizere
'k steek mijn kot in de fik
pik ne revolver van ne flik
en mik tik-tik-tik
 
van al die mizere
schiet ek in een Fraense colre
'k zou magistrate meh unne kop
tege nen bom wille ??bere
bainkere die carrire
echt ik eb olle ni' gere
zen ons ministers gelak stagiaires
in een witwasaffaire
 
??eige mense kleinere
slaagd meh din broeksriem di lre
gafd' ons de middele
dan zouwe w'ons begod ge' verwere
dan zitte ??we bere?? meh mij
'k zen een barrire vr ae
m'ne nummer en vr de rest
em ek gin affaire meh ae
 
(refrein)
 
Ok, kredde gij der ni' genoeg van?
want ik eb er wijd genoeg van
'k denk et oek man
't stod oep de planner ??overs
???zeker in de boekkammer geschreve???
want mense wrre gedreven in 't leven
onderdrukt as een ??ongebukt??
oep ongeluk af te steven
af te nemen en af te geve
on een mislukking ??rap te begeve??
zware foute te verbetere
resultaat af te levere
dan goddelijke ??te begeven??
???
???
 
och god och ere, mizere
niemand ee-g-et gere
on die constaente mizere
as in ??staend?? te verdedige
ge kund probere
mor oewen buik di zit er vol van
buik vol van
wrm din bullshit ni deurspelen
as 't oek meh ne schijter al kan
deurshassen en gedaan dermeh
van de baan dermeh
ik zeg et mizeren is e modeverschijnsel
soems stade dermeh
't krpt ??tot ongewilde kliren in
en gaad' ermeh en gaandeweg
komd stillekesaan et besef
da' ze de man ni maken eh
 
(refrein)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!