Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

John Lundström - Rosalie meh' den bloeiende vinger

Orig. "Rosalie met den bloeiende vinger"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Rosalie meh' den bloeiende vinger

E maske nog joenk van jare
die must uit diene(?) gaan
oemda' ze thuis aerm ware
Rosalie was eure naam
 
Refrein:
Ocharme die schoêne meid
en die had nog noêt gevrijd
die waerkend veur eur broêd
zoe vriêselijk werd vermoêrd
 
Eur medam een kwaaie vrou
euren baas ne slechte mens
alted nen ap en ne snau
en da' vör zoe weinig cens
 
die madam die must oep reis
vör een week nor parijs
en Rosalie bleef elaas
alliên meh euren baas
 
(refrein)
 
Die medam was pas de deur uit
of diên baas diê riep 'er luid
Rosalie komd is ba mij
da'k een bitshe meh au vrij
 
och meniêr wild da toch ni dóen
en e maske van groêt fatsoeng
en toeng 'em dichter kwam
riep zij "'k zeg et tegen ons madam"
 
(refrein)
 
Diên baas diê wier zoe kwaad
en a was er tot alles in staat
en a eed eur iêr gestole
en eur et leven ontnome
 
ne put in de kelder gegrave
en daar Rosalie in begrave
e stuk in z'n vóete gezope
en zat in z'n bed gekrope
 
(refrein)
 
Die medam is thuisgekome
en ze vróeg "wor is Rosalie?"
a zee' z'ee' vakaense genome
vör oe laenk da weet ekik toch ni
 
mor zie nog diêzelfde nacht
wie ad 'er dad oêt gedacht
is Rosalie oepgestaan
en nor z'n beddeke gegaan
 
(refrein)
 
Ne vinger roêd van 't blóed
mor zonder te beve
ee' zij oep zij veuroêfd
de M van moêrdener geschreve
 
z'ebben 'em gevange genome
a zal z'n straf ni ontkome
mor Rosalie die is 'er doêd
terugkiêre kan zij noêt
 
1 reakse
Claessens 19 mei 2010, 02:34
menig optreden van djon geien en gehoord
zelfs een tijd (de laatste jaren dat hij
aktief was) nu en dan muzikant geweest
bij de optredens van djon
veel genoten
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!