Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Kakastront - Mijnen daerm

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Mijnen daerm

Tekst & muziek: Pipo Fellatio
REFREIN
mijnen daerm steek ek et lifste lakker waerm
tusse de zwóele lippe van de joenge kippe
mor mijnen daerm krijd alliên mor wa' gekaerm
want al wa da 'kik oêr is een afgepoepte hóer
 
1
ik ston van tijd te trekke want sebiet is 'em eraf
veur de poempbak in m'nen blekke iên-twiê-drij en pif-poef-paf
da’s alliên van die momente dat 'em stijf stoh' van de pis
mense zouwe nog gon denke da' der echt niks aenders is
 
2
zoe em ek vanzelêven is een oepblaaspoep gekocht
dus direct ik alles geven oewel da ’k wist da' da ni mocht
al die nagels en da leêr, een sexplosen in ’t kwadraat
koom ekik nah toch is kleêr dan is ’t in de Schipperstraat
 
3
zoe weet ek nog e strotshen in de buurt van ’t Sint-Jansplein
meh een aardig hóerekotshe wor da' vente wijve zijn
‘k zen der overal genome swengst da ’k alles onderscheet
óe ’t zoevaer is kunne komen oemda ’kik ni beter weet
 
4 reakses
tom 9 oktober 2010, 09:45
Hey Grytolle,
Bedankt man voor m"n tekstje "oep te schoenen"!
PS: Die "mier" kwam er per abuus tusse en had er ni hoeven instaan.
Groet!
Tom
Grytolle 31 mei 2010, 22:31
een late probase vör oewen tekst z'n spelling aan te passe :)

en as ek oep m'n fitske/vloke stap, na een drukke waerkweek
oem nor 't schipperskwartier te gaan en mij is góe te late gaan met die ?chimaera?.
Dan ee' ze mij gezien, die meh eur ?dragonderkweêk?.
Dan ee' ze mij gezien en is ze mij gevolgd gelek een ?mier?... overjaarse Miss Marple, ja.
Oens lief Simonneke, oep zóek/zuuk naar een góe sappig verhaal, gelek ik naar m'n ?Mier?... fantasie. Mir... /> a'k dan terug kwam van da strotshen in de buurt van
t Sint-Jansplein.
Dan ee' ze mij gepasseerd en gedaan of ze me ni zag, Ja, die meh eur groête kweêk.
nog noêt edd' e wijf gezien daar die miêr straalde van lust en plezier.
Da's hun laenk(lang?) lêve. Wa wild' a' ge in de boter gevalle zah en ae existentieel verveeld.
Ieder z'n meug, oek die ouw zeug
tom 5 september 2009, 10:38
Ha ja, En de titel zou ik dan veranderen in:
"Ons Moe zal't wer môge Hoeren"
tom 5 september 2009, 09:50
( Ik heb dit al's gepost maar mijn comment wou ik bij deze tekst zetten 'mijnen daerm', sorry)

Grappig en herkenbaar, wat mij betreft.Ik zou er een vervolg aan willen breien als ik wist hoe. Hier is een poging:

4.
En asek oep m’n fietske stap, na een drukke werkweek
Oem naar’t schipperskwartier te goan en maa is goe te laten goan met die chimaera.
Dan é ze maa gezien die me hare dragonder kweek.
Dan é ze maa gezien en is ze maa gevolgd Mir... gelek een overjaorse Miss Marple, ja.
Oengs lief Simonneke, oep zoek naar een goe sappig verhaal, gelek ik naar m’n Miêr... fantasie.
Ak dan terug kwam van da strotshen in de buurt van ’t Sint-Jansplein.
Dan e ze maa gepasseerd en gedoan of ze me ni zag, Ja, die mé haar groete kweek.
Nog nooit edde e waaf gezien doar die meer straalde van lust en plezier.
Das hun lang leven. Wa wilde agge in de botergevalle za en a existentieel verveeld.
Ieder z’n meug, oek die ouw zeug.

groetjes,
tom
PS: bedankt voor deze mooie en interessante site!
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!