Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Shakespeare - Zijn of ni' zijn

Orig. "Shakespeare - To be or not to be"

Den beroemde monoloog van Hamlet in de nor öm genoemde tragede.
Bron: Filip Camerman
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Shakespeare - Zijn of ni' zijn

Zijn of ni' zijn, dad is de vraag:
is et nobeler van de giêst
oem de slingers en pijle van 't buitesporig lot t'ondergaan
of oem de wapes oep te neme tegen een ziê van moeilijkede
en deur te weerstaan ze te b'eindige?
 
Staerven is slape, ni miêr
en meh' diê slaap b'eindige we den artepijn
en de duzend schokke wor da 't vliês den aerfgenaam van is
't is een voltoêiing die innig te wensen is
 
Staerve, slape
slape: misschin droême: ja, daar zit et adderke
want oên droêmen ons oêk meugen overkomen in diên doêdse slaap
wanniêr w'ons on deze lêvesstrijd emmen onttrokke,
ze mutten ons doeng reflectere:
daar zit et respect dad ons laenk lêve tot mizêre mokt;
 
Want wie zou de geselingen en de spot van den tijd verdrage,
den tiran z'n onrecht, de fiêre mens z'n vernedering,
de steke van verwörpe liefde, de vertraging van de wet,
de brutaliteit van de macht en de verachting
die de geduldige verdingste van den onweêrdige stele
terwijl da' diê z'neige koest oud,
meh een bloête naald?
 
Wie zou de laste drage,
kreunend en zwiêtend een uitputtend lêven ondergaan,
as de vriês vör wa' der vörbij de doêd lee,
vör et onontdekte laend van wiens domein
ginne reiziger terugkiêrd,
de wil ni' zou verwarre
en ons liever de tegeslage die we kenne dóe' verdrage
dan te vluchte nor degeen wor da we niks van wete?
 
Zoê mokt ons bewustzijn ons ammol tot laforde
en zoê wörd d'aangebore kleur van ons besluitvaardigad
verzikt deur den bliêke schaduw van ons gedachte
 
En ondernemingen van groêt belang en oêge weêrde:
deur da respect wörren un stroême kroenkelig
en verlieze z'unne veêrt.
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!