Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Opeloês - Mijne goeie kameraad

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Mijne goeie kameraad

De wêreld goh nor de kloête
natuur verdwijnd konstaent
mense make mekaar kapot
vör een onnoêzel stukske laend
en da ligd mij nau on 't hart
oek al is et meschin te laat
mor nog ni alf zoê belangrek
as m'ne goeie kameraad
 
Den deurwerder veur de deur
vör de iên of aender schuld
hij zee "ik koom ier alles aanslage
't is gedaan meh mij geduld"
ik zee "laajd den bóel mor oep
en zet mij mor schoên oep straat
iên ding pakte mij ni af
da's m'ne goeie kameraad"
 
Me wijf die is gon loêpe
vrijd meh nen aenderen in bed
z'ee m'n kindere meegenomen
en tege mij oepgezet
ik eb in de put gezete
'k wist meh m'neige ginne raad
mor nah zen ek trug den ouwe
dankzij m'ne goeie kameraad
 
Zen ek wer ni thuis gekome
iêl de nacht oep de lappe gewest
of bah iên of aender mokke
belaend in eure nest
kan 'k et thuis weral uitlegge
me wijf weral góe kwaad
mor dan mag ik oep de sofa
bij m'ne goeie kameraad
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!