Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Pif Pouf Paf - Diê schoênen tijd van vruger

Orig. "Die schone tijd van vroeger"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Diê schoênen tijd van vruger

Die mooie tijd van vroeger
Is da nah gedaan is da nah vörbij
Is dat nu gedaan is dat nu voorbij
diê schoênen tijd van vruger, komd diê nog trug?
die mooie tijd van vroeger, komt die nog terug?
meh m'n vrindshes in de zaendbak, meh' de maskes in de wei
met m'n vriendjes in de zandbak, met de meisjes in de wei
doktoreke spele, da was echt iets vör mij
doktertje spelen, dat was echt iets voor mij
 
Refrein:
We hadde gin probleme, we ware joenk en vrij
We hadden geen problemen, we waren jong en vrij
en 's zondags pistolekes, dan ware wij der gêre bij
en 's zondags ronde broodjes, dan waren wij er graag bij
diên tijd van vruger m mm
die tijd van vroeger m mm
diên tijd van vruger m mm
die tijd van vroeger m mm
 
Wad is 'er van m'n vrinde die ik zoe góe eb gekend
Wat is er van m'n vrienden die ik zo goed heb gekend
en oe zou 't zen meh ons Marjetshe
en hoe zou het zijn met Marjetje
wor da 'kik mijn iêste liefde eb meh gekend?
met wie ik m'n eerste liefde heb gekend?
we ware plezaente gashes, vol deugenitterij
we waren leuke kereltjes, vol deugnieterij
de maskes ambetere, o wa' voelde wij ons rijk
de meisjes plagen, o wat voelden wij ons rijk
 
(refrein)
 
A 'k nah 's aves in m'ne zetel zit
Als ik nou 's avonds in m'n zetel zit
en ik denk on vruger, amai
en ik denk aan vroeger, jeetje
't was toch ne schoênen tijd
't was toch een mooie tijd
iederiên kenden iederiên, der werd veul gelache
iedereen kende iedereen, er werd veel gelachen
en nau is 't ieder vör zich en God vör ons alle
en nou is het ieder voor zich en God voor ons allen
en meh' diên aids vald oek al ni meh te lache
en met die aids valt ook al niet te lachen
ja watte, vör mij mag de klok trug
nou moe, voor mij mag de klok terug
nor diê schoênen tijd van vruger
naar die mooie tijd van vroeger
 
(refrein)
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!