Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Filet d'Anvers - Marie Trotoir

Orig. "Marie Trotoir"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Marie Trotoir

Marie Trottoir loept deur de stad
Marie die eed alles al g'ad
ze woênde oêt in Saint-Tropez
ze spelden in ne film mee
Marie lachte, daenste en zoeng
z'ad ne vrind meh e paleis
in San Fransisco en Parijs
 
a zee "ik ou van au"
mor tegen ieder vrou
dus da snapte ze gau
 
en zij zoeng...
 
Refrein:
"Ik ben iêl schoên
vör alle manne nen droêm
en oêt koom ek er wel
de manne ston in een rij
vör die biêne van mij"
en da was toengs oek wel
mor Marie was vergete
da toengs nau wel vörbij is
ze riep "daenst meh mij
iederiên daenst meh mij
daenst meh mij vör altijd"
 
Den tijd goh wel, gebrökt 'em snel
een oud cliché van ier tot daar
mor et spijtigen is on zoê ne cliché
den inoud is miêstal wel waar
a' ze nau daenst, dan daenst ze traag
't is eure lesten daens vandaag
ze dóe ne striptease vör een pint
et is een viêrtigjarig kind
och Marie, wa schild der meh au?
 
mor zij wist...
 
(refrein)
 
Marie die woênd nau in de stad
een kamer vochtig, tochtig, nat
ze ee ne spiegel en ne stóel
en nog alted da' gevóel
van "oêt koom ek er wel"
eur lêven is nog ni' gedaan
want ze wild staerven as een zwaan
ze eed eur iêl góe' g'amuseerd
ze wörd al daensend gecremeerd
en iêl de stad zal schriêe vör eur
 
want zij wist...
 
(refrein)
 
Komaan, daenst meh mij
verget mij noêt
ik maak et wel
in de hemel of in d'el
daenst meh mij
gefd mij een kaens
a 'kik meh nen engel
oep een wolk daens
 
ja, daenst meh mij
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!