Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Óerekotshe

Orig. "Hoerekotje"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Óerekotshe

In een óerekotshen on den avekaent
em ekik mijn bloem verlore
in een óerekotshen on den avekeant
spelde 'kik mijn bloemmeke kwijt
 
en ons móe die ad mij alt verteld
goh noêt nor de slechte vrouwe
want ze zitten alliên mor achter oe geld
en ze zen vör gin aar te betrouwe
 
mor ze pinkte zoe lief en ze lachte zoe blij
en ze klopten oep eur rötshe
en ze houden eur dörreken ope vör mij
en ze vulden is on m'n... snötshe
 
ze zee m'ne prijs diên is duzend frang
en da moette gij iêst betale
en schit dan oe fraksken, oe broekske mor uit
en zet ier mor oe sandale
 
mor eur kliêre vielen amper oep de grond
en weg was die idylle
want eur börste die oenge tot oep euren buik
en euren buik oeng tussen eur bille
 
ik zee "madammeke 't is een abuus
ik kwam ier alliên iet drinke"
ze zee "meniêr, ginne flauwe kul
goh liggen of et god ier stinke"
 
drij minute later stoeng 'kik oep de straat
meh m'n broek nog in m'n aenden
m'nen brief van duzend was 'erdeur gedraaid
en da' von 'kik een echte schaende
 
en koom ekik oêt aan den avekant
m'ne kostbaren tijd verdrijve
dan gon ek er alliên moh nöh de boête zing
mor noêt ni mer nor de wijve
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!