Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Madam van beneje

Orig. "Madam van beneje"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Madam van beneje

ik zen kwaad oep madam van beneje
madam van beneje den trap
die ee mij tot ontucht verleje
z'is vaer in de veftig mor knap
 
ik woên ekik nog alt bij m'n ouwers
wij uren een appartement
benejen ons woênd madam Pauwels
meh een kat en nen beêr van ne vent
 
da madammeken is vaere van eilig
want stod eure vent meh' de nacht
dan is 't oep den trap ni mer veilig
dan stoh madam Pauwels oep wacht
 
ik kwam gistere laat van de training
'k ad et licht in de gaenk nog ni aan
toeng 'k iniês tot m'n groête verbazing
iemand achter me gat voelde staan
 
ze schaerde me bij me gileeke
en zee meh een onschuldig gezicht
"wilde gij is ne plon kome steke
want ik zit al een uur zonder licht?"
 
enfin, wij meh twiêë nor de kelder
meh e keske, ge wet óe da' ga
mor mijne giêst diê bleef elder
en ik vróeg eur "wor is nah diê plon?"
 
ze zee "'k wil oe ni overstelpe
gij zeh ne gewillige gast
kom is ieren ik zal oe wel elpe
ik ou oe bougieke wel vast"
 
ze trok mij in 't doenkerste oekske
en ze fluisterde snuit tege snuit
as ge braaf zeh, dan krijde e koekske
en ze blaasde me keske toeng uit
 
der pipten iniês e scharnirreke
ik verschoot en et licht da' ging aan
en ik zag, 't was vör mij gi plezirreke
eure vent in de kelderdeur staan
 
ik zee "'k wou ne plon kome steke, meniêr
oemdad oe madam da ni kon"
mor ik was der vör d'uilen on 't preke
want ik stoeng der al zonder kalson
 
ik zen kwaad oep meniêr van beneje
meniêr van beneje den trap
diê vent diê kan nerges ni tege
a is vaer in de veftig mor rap
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!