Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Opeloês - Zuipen is m'n hobby

Orig. "Zuipen is men hobby"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Zuipen is m'n hobby

's morges as 'kik oepston, dan staan ekik al schaerp
ik gon ni nor den dop en oek ni nor m'n waerk
ik krijg dan wer e roemmelig gevuul in m'n maag
ik pak een bakske bier en zuip een stuk in m'ne kraag
 
refrein:
want zuipen is m'n hobby dad iederiên da mor wet
zonder e stuk in m'n kloête kruip ekik zeker ni in m'n bed
gefd mij mor e ??pilske, geef 'kik als goeie raad
een baksken of drij maak 'kik per dag soldaat
 
ik heb noêt ni' gewaerkt, dad int'resseerd mij ginnen bal
ze nóeme mij ne lamzak, een echt sociaal geval
en eb ek is een zjoppeken is 't zekere in een króeg
dan dóen ek dobbel shifte en ik zuip tot 's morges vruug
 
(refrein)
 
ik wör gin tachtig jaar, nee der zen 'k me van bewust
mor ge kund der is ??rönd??, da' ge z'allemol is kust
ik eb plezier gehad, 't is waar ik miên et echt
een lêve gevuld meh' drinke dad is nog ni' zoe slecht
 
(refrein x2)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!