Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Opeloês - De wêreld vergaat

Orig. "de wereld vergaat"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

De wêreld vergaat

Mense 't is tijd oem is öt oe kot te kome
lot alles valle en nemd mor is verlof
pakt oe valies en goh mor is góe reize
old oe tentshe mor al vanonder 't stof
veêgd on alles virkaentig oe kloête
mokt oe in nikske toch ni mer kwaad
want et zal allemaal ni bate
aangezing da' de wêreld vergaat
 
Mense, ge moet ervan profitere
doed oe poeng oep tod oep de leste frang
ge moet oe vör mij zeker ni' genere
ed vör nikske of niemand giênen bang
loept mor allemaal in oewen bloête
waendeld gerust in 't midde van de straat
on regels veêgde mor oe vóete
want bedenkt da' de wêreld vergaat
 
Wöroem zou 'k mij nog wasse?
wöroem zou 'k nog kössen en doeng?
wöroem zou 'k nog waerke?
wöroem nog betale vör m'n joeng?
wöroem alted oep tijd zen?
wöroem giênen dag te laat?
et ee toch allemaal giêne zin
a' ge wet da' de wêreld verga
 
Ik kruip elken dag oep aender wijve
ik zuip mah alted stiepelzat
ik smoêr de loengen uit m'n lijf
ik laat mij zelfs pakken in m'n gat
want et kan mij allemol zjust ni boemme
aids, kaenker, syfilis, m'ne prostaat
dor lig ekik allemaal ni' van wakker
waaroem zou ek als de wêreld verga?
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!