Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Jan Bróeder

Orig. "Jan Broeder"

Gezoengen in Destelbaerge. Bron: Snellaert, Oude en nieuwe liedjes, 1864.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Jan Bróeder

Trad. Arr. W. van de Velde
Jan Bróeder vrijd e maske zuut
Jan Broeder vrijt een meisje zoet
e maske bove mate
een meisje buitengewoon
en ad eur vader ni thuis en is
en als haar vader niet thuis is
dan got 'em er wa ba praten
dan gaat hij er wat bij praten
öpsasa ribbedoebbeda
opsasa ribbedobbeda
dan got 'em er wa ba prate
dan gaat hij er wat bij praten
falala
falala
 
Et wier nau twelf van de nacht
Het werd nu twaalf van de nacht
de klokke luiden alle
de klokken luiden alle
da maske tege Jan Bróeder sprak
dat meisje tegen Jan Broeder sprak
god en leesd au getijen
ga en lees jouw getijden
öpsasa ribbedoebbeda
opsasa ribbedobbeda
god en leesd au getije
ga en lees jouw getijden
falala
falala
 
Jan Bróeder over 't kaerkof kwam
Jan Broeder over het kerkhof kwam
de preekiêr kwam 'em tege
de preekheer kwam hem tegen
de preekiêr tege Jan Bróeder sprak
de preekheer tegen Jan Broeder sprak
wor zedde vandenacht gebleven?
waar ben je deze nacht gebleven?
öpsasa ribbedoebbeda
opsasa ribbedobbeda
wor zedde vandenacht gebleve?
waar ben je deze nacht gebleven?
falala
falala
 
Wor da 'k vandenacht gebleve zen
Waar ik deze nacht gebleven ben
da' zal mij ni berouwe
dat zal mij niet berouwen
ze droenke der bier en ze tapte der wijn
ze dronken er bier en ze tapten er wijn
en ze sprake der al van vrouwen
en ze spraken er van vrouwen
öpsasa ribbedoebbeda
opsasa ribbedobbeda
en ze sprake der al van vrouwe
en ze spraken er van vrouwen
falala
falala
 
Jan Bróeder in et kloêster kwam
Jan Broeder in het klooster kwam
d'inwoêners baden alle
de inwoners baden alle
den iêne tege den aendere sprak
de één tegen de andere sprak
Jan Bróeder zal wörre gevangen
Jan Broeder zal worden gevangen
öpsasa ribbedoebbeda
opsasa ribbedobbeda
Jan Bróeder zal wörre gevange
Jan Broeder zal worden gevangen
falala
falala
 
As Jan Bróeder dad ad verstaan
Toen Jan Broeder dat had begrepen
dat 'em zou wörre gevange
dat hij zou worden gevangen
meh iêne sproeng ij de venster uit
met één sprong hij de venster uit
en a liet z'n kap dor angen
en hij liet zijn kap daar hangen
öpsasa ribbedoebbeda
opsasa ribbedobbeda
en a liet z'n kap dor ange
en hij liet zijn kap daar hangen
falala
falala
 
At 'em een end wegs geloêpen od
Toen hij een eindje weggelopen was
tung keek 'em nog is oemme
toen keek hij nog eens om
a riep o kap gij duvelskap
hij riep oh kap jij duivelskap
gij krij mij ni weeroemmen
jij krijgt mij niet weerom
öpsasa ribbedoebbeda
opsasa ribbedobbeda
gij krij mij ni weeroemme
jij krijgt mij niet weerom
falala
falala
 
Diê da' dees lieken ee' gedicht
Degene die dit liedje heeft gedicht
en ja oek ee' gezoenge
en ja ook heeft gezongen
da was ne pater, a iêtte Jan
dat was een pater, hij heette Jan
en a is z'n kap ontsproengen
en hij is zijn kap ontsprongen
öpsasa ribbedoebbeda
opsasa ribbedobbeda
en a is z'n kap ontsproenge
en hij is zijn kap ontsprongen
falala
falala
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!