Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Opeloês - G'ed meh nen aendere te doeng

Orig. "G'hed me ne andere te doen"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

G'ed meh nen aendere te doeng

Ik vermóedde 't al een tedshe: der is iet ni pluis
want 's aves na me waerk zedde gij soems ni thuis
en a' ge dan eindelijk thuiskomd, zegde "'k was nor een vrindin"
of aenders nor ae móeder, mor in al die leuges trap 'kik ni miêr in
 
Refrein:
G'ed meh nen aendere te doeng en da weet ek mor al te best
mor wa kan ek 'eraan veraendere? der is niks miêr da me rest
g'ed meh nen aendere te doeng en da lotte gij soems oek maerke
meh öm edde gij veul plezier swengst da 'kik m'n verdriet
zit te verwaerke, zit te verwaerke
 
Zoe kwam ek oep nen dag is thuis rond ongeveêr alf vier
en gij word wer ni in ae kot, nee ge word weral oep zwier
en tóen begon ek te denke: ze lee nae meh nen aenderen in bed
en 't kan kinderachtig klinke, moh 'k eb toeng ure on een stuk geblet
 
(refrein)
 
Ik eb ae is ne kiêr gevolgd, gewoên uit nieuwsgierigeid
ik wou toch wel is wete: wör zitte gij nah al diên tijd?
derdeur zen 'k veul te wete gekome, diê gast ad ek nog noêt gezing
mor a 'k z'n bakkes toeng bekeek, docht ek da 'kik ae toch miêr verding
 
(refrein)
 
En nae weet ek dus alles, mor 'k zwijg 'kik as een graf
etgeen da' gij mij aandóe beschou 'kik as mijn straf
'k ad miêr tijd vrij motte make vör meh ae is weg te gaan
mor dör is et elaas te laat vör, ja nae em ek vörgóed afgedaan
 
'k Eb meh nen aendere te doeng en da weet ek mor al te best
mor ge kund der niks aan veraendere, ik haat oe gelak de pest
'k eb meh nen aendere te doeng en da laat ekik soems oek maerke
meh öm em ek veul plezier, swengst da' gij zeh' gon waerke
zeh' gon waerke
 
G'ed meh nen aendere te doeng
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!