Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Opeloês - Afkicke

Orig. "Afkikke"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Afkicke

De wekker diê loept af
et is gedaan meh' de pret
'k em gistere 't biêst uitg'ange
en 'k g'raak nae ni uit m'n bed
wöroem zen 'k 'erin gevlogen?
wöroem moest da wer zoe zijn?
m'n maag angd onderstenbove
en 'k gon doêd van de koppijn
 
'k Trek de dekes van me lijf
alles draait ier in 't rond
en 'tgeen da 'k gisteren em g'ete
lee' vör mij ier oep de grond
mor ik trek mij da ni aan
en ik zet me móedig recht
da had ek beter gelate
o, ik vuul me toch zoe slecht
 
Ik blijf vörtaan mor thuis
nee ik drink noêt ni mer bier
want zonder zat te zijn
mokte oek toch nog plezier
nog twiê kiêr in de week zen 'k weg
en dan drink 'k alliên moh water
ze kunne zage zoeveul ze wille
mor ik eb toch ginne kater
 
'k Gon nor de cinema
of ik volg een voetbalmatch
'k volg les aan de daensschool
of desnoêds gon 'k nor de catch
tege m'n mate zeg ek vörtaan
vanaf nae zen 'kik den Bob
vör mij ginnen draenk ni miêr
vör mij ginnen oute kop
 
Na een kan koffen of twiê
vuul ek me trug wa staerk
ik kliê m'neigen aan
en ik gon wer nor m'n waerk
meh al m'n goeie veurnemes
eet ek petatte meh wörst
en dan gezellig vör tv
mor dedzju, 'k em zoe nen dörst
 
Dus ik gon nor e café
en ik zeg dan iêl bedaard
vör mij alliên moh water
oewel een pintshe kan gin kwaad
't is weeral nor de kloête
'k zen wer zat en wer alliên
'k kan aemper oep m'n poête staan
'k ang wer in frenne vaniên
 
Wanniêr gon 'k et toch is liêre?
't is al de zoeveulste kiêr
ik kan et gewoên ni late
nee, ik wil alted mor miêr
't is zjust lak een verslaving
waaraan niks kan wörre gedaan
mor gefd der mij nog iêntshe
en dan denk 'k daar ni miêr aan
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!