Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Opeloês - Belgelaend

Ne Katastroof-cover.

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Belgelaend

We lêven in een landshe van nog giêne veurschoet groêt
miljóene van die mense die gon waerke vör un broêd
een aendvol potentate ston te wruten on den top
den oêgsten is de keuning, maar diê dóe giêne klop
 
Nee, nee
nee, nee
 
De regering zit meh' zörge, de schatkist stoh' vaer droêg
ons va zit zonder waerk en de prijze gon oemoêg
ik oêr z'allemol zegge "da komd deur de slechten tijd"
mor de rijke wörre rijker, swengst den aermen oenger lijd
 
Ja, ja
ja, ja
 
Refrein:
Ze droenken e glas
ze piste ne plas
en alles bleef gelak et was
ze droenken e glas
ze piste ne plas
en alles bleef gelak et was
 
De groêtindustrieel draagd z'n winste nor de baenk
et allerleste boerreke stoh te bóeren in de staenk
et leste stukske grung da wörd deur d'industrie verkracht
want de multinationale die emmen ier al de macht
 
Ja, ja
ja, ja
 
'k Em et gisteren oêre zegge wad a' z'in Brussel doeng
de Vlaming moet gon loêpen vör de Fraenskiljon meh poeng
wie da' da' zoemor late, ston nog alted eve staerk
want ne Vlaming knikt toch alted ja 's zondags in de kaerk
 
Ja, ja
ja, ja
 
(refrein)
 
'k Eb et alted al gewete, ons Belgelaend is ziek
deur laksheid en corrupse en deur vrindshespolletiek
wie daerfd protestere, diê krij' van de matrak
wie dan nog zijne smóel ni oud, diê steken z'in den bak
 
Ja, ja
ja, ja
 
Da lieke da 'k on 't zinge zen, 't eed eigelijk weinig nut
den braeven burgerman, diên is nog altijd ingedut
de grutste contestaent wörd oep den duur nen brave pee
meh' z'nen otto en z'n uizeke, z'n gazet en den TV
 
Alle, allee
pom pom
 
(refrein)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!