Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Opeloês - Fiêshe bouwe (proper versie)

Orig. "Feestje bouwen (propere versie)"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Fiêshe bouwe (proper versie)

Kende da' gevuul van ik moet er tussenuit?
al de remme los, 't intresseerd oe zjust gin fluit
de biêst uit moeten angen, totaal öt oewen bol
góe wa lakker pinten en ??emme zoe lak ne?? schol
 
Refrein:
Iên, twiê, drij, vier!
hey, hey, hey, fiêshe bouwen
hey, hey, hey, bier en vrouwe
en we zuipen oem ter miêsten
en we fiêste lak de biêste
we gon een fiêshe bouwe
fiêshe bouwe
 
Ik eb 'kik soems zoe'n goesting in een pint of in ne kriek
ne gezelligen babbel en graeve muziek
dan gon ek nor m'n stamcafé en plak mij on den toêg
ik bestel m'n iêste pint en de goesting komd oemoêg
en ik róep...
 
(refrein)
 
Ik zen noêt ni alliên, 't is altijd vollen bak
we paffen en we zwaenze, zuipen e stuk in onze frak
en al zen we dan stroentzat, wete we ni miêr wie we zijn
we blijve nog ure deurgon, want ze krijgen ons ni klein
en we brulle...
 
(refrein)
 
En koom ek onverwachts oep onbekend gebied
geef ekik ni oep, 'k beleef overal wel iet
overal zen der króegen en overal is 'er bier
zelfs hier in Oêle, der make ze plezier
en ze róepe...
 
(refrein)
 
Mor den dag derna, zedd' er bekan aan
g'ed alles ondergekotst en 't is nog ni gedaan
ge vuld oe doêdziek, oewe kop barst van de pijn
ge klaagd stiên en biên en denkt: da' zou ni meuge zijn
aloewel...
 
(refrein)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!