Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Opeloês - Et schijtlieke

Orig. "Het schijtlieke"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Et schijtlieke

Refrein:
'k Moet gon schijte
'k moet gon kakke
'k moet nor et gemak
'k kan et ni mer ouwe
'k zit meh' de groête kak
en ge moet mij verontschuldige
mor ik moet ekik nor de plee
en dan loêp ek nor den uitgang
en rap ?? mee
 
G'ed zoe van die manne die zitte te zagen on oewe kop
is 't ni over de voetbal, dan goh-g-et over un job
dan krijg 'kik et oep m'n eupen alsof alles sametrekt
en dan wil ek ervan tusse, en ik denk "manneke verrekt"
 
(refrein)
 
G'ed zoe van die griete, die dringen gêre aan
mor a' ge hun ni wild, dan kunne ze 't ni' verstaan
dan beginne ze te blazen over óe góe da' ze wel zen
mor dan zeh 'k "ge zeh 't grutste kutwijf van de griete die da 'k ken"
 
(refrein 2x)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!