Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Axl Peleman - Stapelzot

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Stapelzot

't Is nen twiêbaansweg
het is een tweebaansweg
en de zon brekt deur
en de zon breekt door
en de wêreld vald iêl góe mee
en de wereld valt heel goed mee
et ontbijt dee' deugd
het ontbijt deed deugd
en ik zing veur mij
en ik zie voor mij
wad a' gij gistere hed gezee
wat jij gisteren hebt gezegd
 
Refrein:
Iniês stoeng 'kik stapelzot
ineens werd ik stapelverliefd
iniês stoeng 'kik stapelzot
ineens werd ik stapelverliefd
iniês stoeng 'kik stapelzot
ineens werd ik stapelverliefd
oep ae ae ae
op jou jou jou
oep ae
op jou
 
Ik wil ier ni zage
Ik wil hier niet zeuren
och nee en bovending
och nee, en bovendien
'k wil ??ier zage mij evemin??
ik wil ??hier zagen mij evenmin??
mor toch doecht ek "vrouwe
maar toch dacht ik "vrouwen,
ze willen alted trou
ze willen altijd trouw
'k zou wel zot zen as ek herbegin"
ik zou wel gek zijn als ik herbegin"
 
(refrein)
 
De wêreld wörd ni beter deur
De wereld wordt niet beter door
tussekomst van zouteloêze prulle
tussenkomst vna zouteloze prullen
dad ad ekik al gesteld
dat had ik al gesteld
gelukkig is er Martine Tanghe, Michael Moore
gelukkig is er Martin Tanghe, Michael Moore
en dan was de Janssens nog ni' gebeld
en dan was de Janssens nog niet gebeld
 
iniês stoeng 'kik stapelzot oep ae
ineens werd ik stapelverliefd op jou
 
(refrein)
 
oep ae
op jou
ja ja
ja ja
oep ae
op jou
oep ae
op jou
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!