Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Nee eh, 't is giên waar eh

Orig. "Nee He, 'T Is Geen Waar He"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Nee eh, 't is giên waar eh

Ik zag olle bomma in een deurkijkblóes
(nee eh, 't is giên waar eh)
zeh blij 't was thuis en ni in een kabberdóes
(ja da's nah oek wer waar eh)
 
Au vrou ging same meh ne vent nör toilet
mor zeh blij, 't zat eroep, et gemak was bezet
 
Der störtten e voetbalstadion in
't was gelukkig den Beêrschot, zit daar nah meh in
 
Der lag ne vent te crepere veur m'n deur
mor et was gelukkig nen belastingcontroleur
 
Nen blok braendden af en dad ad m'n sympathie
want 't was 'er in Wilrak de zjandarmerie
 
De Zjuul diê stampten een non van den trap
mor da' dee 'em vör een weddingschap
 
de Jim dee kaka in 't café oep de grond
mor den dokter diê zee: z'ne stóelgang is gezond
 
de Jos diê zag Maria in een grot
mör in plöts van heilig verklaarde z'em zot
 
de Rob ging meh een zjanetteke mee
mor 't was ne producer van den BRT
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!