Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Ontwake

Orig. "Ontwaken"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Ontwake

De zon schijnd deur de ruite, 't is ne nieven dag
ik blijf nog efkes sóeze, beneje klinkt gelach
ik denk da 't auw kindere zen, die zen al uren oep
oe zen 'k ier terechtgekome? mense mense wad een soep!
 
ginder zen m'n sokke, wa' vajjer angd m'n broek
en iên van m'n twiê schoene zing 'kik liggen in nen oek
ja ik draai m'neigen oem, gij dóe alsof ge slopt
allee vöruit wer efkes m'ne móed baiên geropt
 
ik kijk oep m'n örloge, 'k verschiet m'neige doêd
twintig van den elve, zen 'kik ne stoemme kloêt
ja wer in slaap gevalle, et is 't iêste da 'k besef
en die van ons zal thuis wer zitte wachte meh' zoê'n bef
 
en stillekes kom et trug wad a' der gisteren is gebeurd
wa langer blijve plakke, veel gezope, wa' gezeurd
en et is ier in bed g'eindigd, erinner ek mij oep 't lest
mor et zal na al diên drank wel ginne vette zen gewest
 
Sorry da 'k oe wakker maak, och gij zeh ne schat
mor de nacht is wer vörbij en w'ebben et gehad
ja blefd gij nog mor wa ligge, gij moet vör mij niks doeng
'k gon toch direct de deur uit nör m'n wijf en nör m'n joeng
 
of zal 'k mor "kindere" zegge, want soems zen die wel lief
en misschin alliên vör un begin 'k ni alles oepternief
mor ee 't eigelijk nog wel zin te blijve woêne ba een vrouw
wor 'k iêmol niks vör vuul en totaal ni miêr van ou
 
Jos Gijsen oep de radio en gij oep 't toilet
allee wa' gon ekik nah doeng: te bed of ni te bed?
'k maak van m'n art ne stiên en ik kliê m'neigen aan
m'ne giêst begind te waerke nau da'k wroem nör uis moet gaan
 
'k zal wel iet verzinne, ja ik lieg er wad oep los
ik zal zegge da 'k vannacht zen blijve slape ba de Jos
mor oelang ou 'k da nog vol meh al die leuges? ik beken
da 'kik onder m'n façade ne vuile laffe kloêtzak zen
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!