Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Zjubilee

Orig. "Jubilee"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Zjubilee

wij zen van de stad on de Scheldestroêm
en daaroep zen we fiêr
wij zen figuren uit nen óerendroêm
van et Schipperskwartier
al twintig jaar ston wij symbool
vör de jeugd van de verbeteringsschool
vör draenk en seks en zwijnerij
en vör vetzakkerij
 
zedde okee, vierd dan mee, samen onze zjubilee
 
Refrein:
meh nen bak vol bier en nen oêp plezier
en nen iêle nacht gin zörge miêr
meh e wijf erbij of twiê of drij
zing wij nor gin maniere miêr
tegen al ons fans emme wij gezee
vierd allemol mee, vierd allemol mee
vierd allemol mee onze zjubilee
 
lak pioniers hadde wij het druk
mor we krege giê respekt
meh modderfukker, kok en suk
in 't Aentwaerps dialect
was 'er soems iemand verontrust
zeeë wij "da' diên ons kloête kust"
wij nóemen elke kat een kat
veur onze mond gin blad
 
zedde okee, vierd dan mee, same onze zjubilee
 
(refrein)
 
wij zen gekend in elk gehucht
in ieder bóeregat
nee, ni beroemd mor wel berucht
de poepgroep van et stad
wij sleuren iederiên derdeur
en daar betold et volk nog veur
al twintig jare da' da' duurd
is da nah ni absurd
 
zedde okee, vierd dan mee, same onze zjubilee
 
(refrein)
 
twintig jaar geleje dus
ware wij nog joenk en schoên
mor et lêve van ne muzikaent
is iêlemaal ni' gewoên
zuipe, lêve honderduit
relasen in, relasen uit
wij dróege hores, a' ge da mor wet
moh w'ebbe der miêr gezet
 
zedde okee, vierd dan mee, same onze zjubilee
 
(refrein)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!