Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Adam en Eva

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Adam en Eva

steld ö veur, 'k was den iênigste vent ier oep aarde
en gij nog de iênigste vrou
dan nog vör gi geld in de wêreld, verdoemme
zou 'kik kunne vrije meh au
al zedde e wijf voor zjendaerme te kwiêke
en ikke ne faerme gast
toch zou et nog alt meh ons twiê ni' gelukke
der is iet da ni iêlemaal past
 
mijnen buik, diên is veul te dik van et zuipe
den auwe van 't frête derbij
as wij bah mekaar in bed zouwe kruipe
dan rolde wij altijd oepzij
oe bille zen miêr dan ne meter in 't rond
en twiê kiêr zoe dik as de mijn
ik wil best ne kiêr oep au van de grond
maar me pitshe, dad is veul te klein
 
steld ö veur, ik en gij as Adam en Eva
wa' vör aards paradijs da' zou zijn
twiê michelin-mannekes rollend en botsend
frêtend en stinkend nor wijn
en komd der iniês oep ne zekeren dag
een slang meh nen appel vörbij
dan frette gij diên appel in iêne kiêr oep
en misschin nog da slangeske derbij
 
steld ö veur, 'k was den iênigste vent ier oep aarde
en gij nog de iênigste vrou
en wij zouwe dan 't prototyp mutte zijn
van de hiêrsers oep aard vanaf nau
dan zeg ik: "zeg God, probeerd nog is ne kiêr
en zie nog is beter in 't rond
of koept is een brilleke en denkt der is aan:
'ge pakt beter e stuk klei dan ne stront'"
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!