Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Vrouweloêper

Orig. "Vrouweloper"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Vrouweloêper

ik zen ne vrouweloêper
ja, dad is mijne naam
ik zen der ni' gelukkig oem
vör mij is da nen blaam
want 'k zen eigelak iêl romantisch
en elken dag verliefd
en a 'k een mokke tegekoom
begind dad oepternieft
 
refrein:
want ik em nog alt ni uitgemokt
wie dad et besten is in 't bed
een zwarte kraai, een blonde chic
een rosse kloek of een brunet
een boeredochter of een mokke van de stad
iêntshe meh veul reliëf of iêntshen iêrder plat
iêntshe van Maerksoem of iêntshe van et Zuid
a 'k z'allemol uitprobeer geraak ek er wel uit
a 'k z'allemol uitprobeer geraak ek er wel uit
 
ik zen ne vrouweloêper
mor soems maak 'kik wel bezwaar
want ik loêp ni achter vrouwe
et oemgekiêrd is waar
ik gon ni jage achter miekes
lak nen ordinaire vent
ik zing alliên mor schunnige liekes
en ik lok ze nor m'n tent
 
(refrein)
 
ik zen ne vrouweloêper
en soems kan 't mij is vergaan
da 'kik un wel zing zitte
mor zun mij ni' zing staan
en steld ö veur da'k koom te staerve
zonder vrou neffe m'n bed
'k ou er dus best wad in resaerv'
et is mor da' g'et wet
 
(refrein)
 
ik zen ne vrouweloêper
'k zit danig in de stront
te veul wijven in de wêreld
'k geraak 'kik noêt of noêt ni rond
mor ieder jaar, da komd en ga
brengd een nief uitdaging vör mij:
swengst da 'k ouwer wör
kome der joenge mokkes bij
 
(refrein)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!