Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Mijn gedacht

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Mijn gedacht

waaroem gefd een vrou noêt tóe
da' ze verkiêrd zou kunne zijn
en waaroem zit een vrouwetoeng
vol vergif en vol venijn
da's typisch veur ne vent
diê denkt dad 'em de vrouwe kend
 
refrein:
ne vent blefd ne vent, gelak g'et kiêrd of draaid
ne vent blefd ne vent en zoê ziet 'em deruit
et brein en de kracht, et staerke geslacht
mijn gedacht
 
elke vent denkt bij z'neigen
"ik kan alle vrouwe krijge"
't komd uit zijne groêten tiên
daaroem leed 'em veel alliên
moh de wijve daarentege
zitten oem gin fluit verlege
zen ze mager of dik en vet
ze krijgen elke vent in bed
elke vent denkt dan verkiêrd
dad 'em 't mokken ee' versierd
o, wa' zen die vente stoem
't god in feiten andersoem
 
(refrein)
 
'k weet nog góe hoe ons vader zee:
"löstert góe nöh mij
noêt of noêt hedde gij gelijk
in et bijzijn van een vrou"
da's typisch veur ne vent
diê denkt dad 'em de vrouwe kend
 
(refrein)
 
alle vente willen oêre
da' z'in bed et beste bóere
da' ze elke vrou begod
late kreune van genot
da' ze zelfs de kóelste teve
een orgasme kunne geve
a denkt onberedeneerd
dad 'em dad ee' gepresteerd
o, wa' zen de vente stoem
't god in feiten andersoem
 
(refrein)
1 reakse
Grytolle 12 december 2009, 19:33
da' z'in bed et beste bóere ((boêre??? mor da zingd 'em ni))
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!