Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Megabink

Orig. "Mega-bink"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Megabink

de mensen uit m'n buurt verafgode mij
et feit da 'kik er zen alliên al mokt ze blij
ze kruipe godverdoemmen oep un knieën oep de grond
in die houding komd un toeng zjust ter oêgte van m'n kont
a 'k zjust gescheten em, maken ze nondedjol
ambras om toch mor iêst te kunne snóepe van diên drol
 
refrein:
ik zen zoe knap, fantastisch knap,
van mijn aanwezigad lust iederiên wel pap
ik zen zoe góed, zoê supergóed
en mijn bescheidenad is legendarisch groêt
mor tot m'n groête spijt zen 'kik den iênigsten diê dad da' zie
waaroem is iederiên toch zoê zjalóes en ypocriet?
te góe voer deze wêreld, et zonneken in uis
den iênigste gelak as 'kik, diê stierf on et kruis
ik zen zo góed, zoe megagóed
ja, mijn bescheidenad is legendarisch groêt
 
ik zen zoe populair, den beste van et laend
en oek zoe sympathiek en iêrlijk navenaent
en oek nog zoe gevulig en zoe getalenteerd
mijn Elvis Presley-imitaties wörren alom gewaardeerd
ik ken m'n kwaliteite, et zen der toch zoveel
voer d'afgunst van de gaste van diê groep worda 'k in speel
 
(refrein)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!