Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Likkelakke

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Likkelakke

ze zegge dad den ond den beste vrind is van de mens
der kan ek góed in kome, mor on alles is een grens
want wa' gij der meh' da biêshe dóe, da vin 'k ni miêr gezond
en de relase die wij adde, die was oek moh van den ond
 
refrein:
likkelakke-likkelakke waf-waf-waf
likkelakke-likkelakke waf-waf-waf
 
gij zed een laffe trut, nen örk van een vrou
gij zed alliên mor lief tege da kefferke van au
degoûtaente schetkont, walgelijk serpent
gij dóe-g-et meh oe schoêtondshen in plöts van meh ne vent
 
(refrein 2x)
 
de mense zeggen allemol "as we doêd zen is 't gedaan"
en da' ge ni miêr trugkomd as ge iênmaal zeh' gegaan
ik geloêf ni in den emel of in goddellijke grase
mor waar 'k van overtuigd zen, dad is reïncarnase
 
(refrein)
 
gij ed mij late vallen en da vin 'kik ni plezaent
ik zing et ni miêr zitten en dus maak ek mij van kaent
da mörmeltshe van au, da' goh tenslotten oek wel doêd
en dan is 't mijnen toer, dan kruip ekik oep auwe schoêt
 
(refrein 2x)
 
ik wör dus trug gebore als woefke klein en fijn
want ik em mor iên dóel, da's auwen truttelakker zijn
Samson is de naam, ik draag een strikskem in m'n haar
en zoe brengd de vörzienighed ons wer trug beh mekaar
 
(refrein)
 
ik zing et vrouke gêren en ik liêr et allemol snel
ik kwispel meh me stertshen en 'k gon liggen oep bevel
mor olde gij ne vent in uis en ik zen der nog oek
dan bijt ik in z'n knóesels en ik zeik tege z'n broek
 
(refrein 6x)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!