Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - De lifter

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

De lifter

ik stoeng is te liften alliên langst de baan
een griet in nen daf kwam vörbij
ze stopten iniês en ik stapte derin
en ze vróeg: wornörtóe mutte gij?
ik zee "'k zen al weken oep reis
momenteel zen 'k oep weg nor Parijs"
zij zee "da's plezaent, ik rij toch langst diê kaent
en zoe kome w'er spelenderwijs"
 
ze spelde de weg kwijt en dik in de nacht
belaendden w'in een bóeregat
heur dafke gerokten iniês ni miêr varder
want eur batterie, die stoeng plat
der was mor iên enkel otel
meh iên kamer en dan wette 't wel
der stoeng mor iên bed en ze zee "oepgelet
kröpt derbij mor wacht oep m'n bevel"
 
ze dook zonder kliêren of iet in da bed
ik oude m'n onderbroek aan
de matras, diê was zacht en da maske, da lachte:
kom kêrel begind der mor aan
ze kustte me waar ze mor kon
't was percies of den emel begon
het beddeke schudden en krokten en pipte
de plöster viel van et plafon
 
de volgenden dag was et iêste da 'k zag
een kamer zoe stil as e graf
gi spoor van die griet die vannacht ba mij sliep
en oek buite gi spoor van diên daf
ik ging nor de receptionist
en vróeg of 'em van eur soems iet wist
diê vent zee "gij sliep ier vannacht mor alliên
ik denk zeker da' gij oe vergist"
 
ik ston wer te liften alliên langst de baan
ik denk nog constaent on die vrouw
misschin was 't nen droêm of misschin komt ze vroem
en dan denk 'kik "och, kwam ze mor gau!"
elken auto diê stopt wijs ek af
ze kijke mij aan as ne maf
dan zeg ek spontaan "ik blijf ier nog wa staan
want ik wacht ier alliên oep nen daf"
3 reakses
Grytolle 14 december 2009, 13:13
aha!
Krommenaas 14 december 2009, 12:30
DAF is een Ollands maerk van kamions.
Grytolle 14 december 2009, 12:05
wa is nen daf?
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!