Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - De spermabaenk

Orig. "De spermabank"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

De spermabaenk

'k zen zoe lillijk as de nacht
ik geraak 'kik noêt van 't straat
en oek noêt on nageslacht
'k em pertang genoeg goei zaad
dus in plöts van da 't verstiênd
wör et beter uitgeliênd
as ge ne normale zijd
rokte gij dad alted kwijt
 
refrein:
ik gon ekik al jarelaenk
nor de spermabaenk, spermabaenk
ik krijg noêt ginne staenk voer daenk
daar in de spermabaenk
ik gon ekik al jarelaenk
nor de spermabaenk, spermabaenk
ik krijg noêt ginne staenk voer daenk
daar in de spermabaenk
 
drij-vier kiêren in de mönd
bied ekik m'neigen aan
en daar mag ek dan terstönd
achter in de rij gon ston
iêlder dagen on e stuk
is 't ier alted eve druk
zelfs de keuning komd nor ier
mor dan ni as leverancier
 
(refrein)
 
as ge zoê is rondom kekt
niemand is compleet volmokt
niemand is 'er echt perfekt
alleman ee wel iet mismokt
mor as g'een genieke wild
lifst dan giênen tijd verspild
naar de spermabaenk gegaan
want der koom ekik zjust vandaan
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!