Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iÍnder welk Aentwaerps woord oep deze site!

RoÍdkapke

Orig. "Roodkapje"

Dees is gin letterlijke vertaling mor een navertelling oep basis van uitiÍnloÍpende bronne, woronder de versie van de bruurs Grimm.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

RoÍdkapke

Der was is e masken en dad iÍtte RoÍdkapke. Ze wier zoe genoemd oemda' z'alted e schoÍ roei kappeke drůeg. Oep nen dag riep eur můeder eur. Ze vrůeg on RoÍdkapken oem e mandsje meh wa lakker ete nor eur zieke bomma te gon brenge. Die bomma woÍnde diep in 't bos, mor RoÍdkapke zag eur gÍre dus wou ze da natuurlijk gÍre doeng. "Mor wel oep et pad blijven eh!", zee eur můeder, en RoÍdkapke beloofde da' ze da' zou doeng.
 
Toeng da RoÍdkapke wa later deur 't bos liep kwam ze ne wolf tege. "Goeiemorgend RoÍdkapke," zee' diÍ wolf. "Goeiemorgend meniÍr de Wolf," aentwoorde RoÍdkapke beleefd, want ze wist nog ni wa ne slechterik da' diÍ wolf was. "Wor godde gah zoe alliÍn nortůe RoÍdkapke?" vroeg de wolf. "Ik gon nor m'n bomma, oem eur dees mandshe meh lakker ete te brenge." "Da's lief van au, dor zal oe bomma zeker blij meh zen. Mor ziede die schoÍn bloeme ginder tusse de boÍme? A' ge die nah is zou plukken oem on oe bomma te geve? Dor zou ze zeker oek iÍl blij meh zen!"
 
RoÍdkapke twijfelde, want z'ad on eur mama beloofd oem oep et pad te blijve. Mor de bloeme zagen er inderdaad iÍl schoÍn uit, en ze stoenge ni' zoe vaer van 't pad, dus ging RoÍdkapke der rap nortůe oem ze te plukke. Mor toeng da' ze die bloeme geplukt ad zag ze wa' vajjer nog schunder bloemekes staan, en toeng da' ze die oek geplukt ad zag z'er nůg schunder! Zoe ging ze mor deur meh bloemekes plukke, totda' z'oep den duur zoe vaer van 't pad was afgedwaald da' ze 't ni mer kost zing.
 
Ondertusse liep de wolf rap nor et uizeke van de bomma en klopten oep de deur. "Bomma?" riep 'em meh een oÍg stemmeke, "'t is RoÍdkapke! Ik koom oe e mandshe meh lakker ete brenge!" "Ik lig in m'n bed me lief kind", riep de bomma, "mor trekt mor on et koerreke, dan go' de deur vanzelf ope!"
 
De wolf trok on et koerreken en de deur ging inderdaad ope. Zoegau dat 'em binne was sproeng 'em oep et bed, en meh iÍne groÍten ap at 'em de bomma iÍmol oep! Derna trok 'em ne zjapon van de bomma aan en zetten 'em eur nachtmuts oep z'ne kop, en dan kroop 'em zelf onder de dekes.
 
Ondertussen ad RoÍdkapke nen iÍlen bloemekee baiÍn geplukt in 't bos. Toeng da' z'eindelijk on et uizeke van eur bomma was aangekome lee' de wolf daar al in den beddenbak oep eur te wachte. "Komd mor binne lief kind", riep 'em meh een krakende stem. "Trekt mor on et koerreke, dan go' de deur vanzelf ope!"
 
RoÍdkapke vond da' de stem van eur bomma mor raar kloenk. "Da' zal zen oemda' ze ziek is", docht ze ba eureige, en ze trok dus on et koerreke en ging nor binne. Daar verschoot z'eureige nen bult, want eur bomma zag er iÍlemol aenders uit dan aenders.
 
"Bomma, g'ed gah zoe'n groÍt' oÍre!" riep ze. "Da's oem oe beter te kunnen oÍre", aentwoorde de wolf. "Mor Bomma, woroem edde gah zoe'n groÍt' oÍge?" riep RoÍdkapke. "Da's oem oe beter te kunne zing me kindshe!" zee' de wolf. "Mor Bomma, woroem edde gah zoe'n groÍte taende?" "Aha! Oho!" riep de wolf, "Dad is oem oe beter te kunnen oepete!" En de wolf sproeng uit et bed en meh iÍnen ap at 'em oek RoÍdkapken oep.
 
De wolf ad nau z'n bŲkske gůe' volg'eten en a begost muug te wŲrre. A kroop dus trug in bed oem wa te rusten en 't duurde ni laenk of a lag daar te snurke. A snurkte zoe aert da' de glazen in de kas meerammelde.
 
Tůevallig liep er een bitshe later ne jager langs et uizeke van de bomma. "Amai m'ne frak," docht diÍ jager, "die bomma die kan nogal is snurke! Daar moet iet ni' zjust zen!" en a ging et uizeke binnen oem is te kijke. A zag daar direct da 't ni de bomma was die zoe lag te snurke, mor de wolf. En a zag da' diÍ wolf nen iÍlen dikken buik ad en wist direct wa' der gebeurd was.
 
De jager pakte dus een scheÍr en begost iÍl vŲrzichtig den buik van de wolf ope te knippe terwijl da' diÍ nog lag te snurke. Na twi kiÍre knippe kost 'em al een roei ůeteke zing in den buik van de wolf, en na nog e paar kiÍre knippe sproeng RoÍdkapke teveurschijn uit den buik. "O bedankt meniÍr de jager," riep ze, "'t was zoe doenker en benaud in diÍn buik! Mijn bomma zit der oek in!" De jager knipte dus voÍrt en een bitshe later kwam oek de bomma teveurschijn.
 
RoÍdkapken en de jager ginge nau rap nor buiten oem wa' zware stiÍne te zuke. Die stiÍne stake z'in den buik van de wolf, en dan naaide ze diÍn buik wer dicht.
 
Toeng da' de wolf later wakker wier ad 'em buikpijn en vulden 'em z'neigen iÍmol ni' gůe. A ging nor buiten oem wa water te drinken uit de vijver, mor toeng dat 'em veurover leunden oem te drinke rolde de stiÍnen in z'nen buik nor veure. A viel meh ne groÍte plons in 't water en deurdat 'em zoe zwaar was van al die stiÍne verdroenk 'em. Niemand eed oÍt nog last g'ad van diÍ wolf...
 
5 reakses
Hermans Ludo 10 februare 2020, 16:22
Ik ken nog vele Antwerpse woorden
Waar en hoe stuur ik die ?
Krommenaas 17 december 2009, 19:09
aight aangepast
Doederik 17 december 2009, 18:22
volges mij adde we 't daar nog ni echt perse over g'ad, oemda-g-et wel duidelijk is dad "iÍte"n et iÍnigsten echt goej aentwaerps is zonder twijfel. zelf zeg ek oek noeme zenne, en zeker tege mijn taalnazivrinde die der e punt van make "heten!" te zeggen elke kiÍr, mor da mok et nog gin aentwaerps :)
Krommenaas 16 december 2009, 13:34
hm adde we daar is ni over gediscussiŽerd? 'k em misschin de neiging gekregen oem *noeme* te gebruiken oem taalnazi's te trÍtere.
Doederik 16 december 2009, 13:31
Ik mag toch wel ope da' ze RoÍdkapken *iÍtte*? :P
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • Ų = de kŲrte eu van stŲrm (storm) en lŲstere (luisteren)
  • ůe = de lange oe van zjalůes (jaloers) en bůer (boer)
  • en = gelak in biÍn (been) en groÍt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iÍmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miÍr over d'Aentwaerpse spelling!