Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Stront

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Stront

niemand kan bewêre dad 'em nikske produceerd
iederiên eed oep zijnen tijd iet vör d'oemgeving gepresteerd
den iêne, diê mokt kindere, den aendere verboud grond
mor zelfs de grutste luiord, diê mokt van tijd nog stront
 
stront is e product dad deur een kont wörd uitgestoêten
in diverse grade smeuïg'ad en in diverse groêtte
stront kan oek wel stevig zen, een wöshe dik en rond
zoe van die exemplare, die nóeme ze gezond
 
mor stront wörd soems nog oek deur aender biêsten uitgeschete
honden behvoorbeld, da' zulde al wel wete
't is miêstal oep et vóetpad da' zoê'n biêshe dad dan lapt
en da zen dan die drolle worda' ge soems in trapt
 
stront wörd ba ons verzameld in porselijne bakke
wor mensen oep gon zitte, da nóeme ze dan kakke
en via collectore loept dad allemol nor de ziê
wor et tenslotte dan wörd oemgezet in rêgen en in sniê
 
oep die manier wörd onzen afval alt oepnief gerecycleerd
God eed da góe bekeke en wer prachtig gepresteerd
en krijge we soems rêgen oep ons dak, et volle pond
dan zegge alle mense: het rêgend weral stront
1 reakse
Grytolle 16 december 2009, 00:11
superduidelijke eê's in "rêge" overal
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!