Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Stront

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Stront

niemand kan bewre dad 'em nikske produceerd
iederin eed oep zijnen tijd iet vr d'oemgeving gepresteerd
den ine, di mokt kindere, den aendere verboud grond
mor zelfs de grutste luiord, di mokt van tijd nog stront
 
stront is e product dad deur een kont wrd uitgestoten
in diverse grade smeug'ad en in diverse grotte
stront kan oek wel stevig zen, een wshe dik en rond
zoe van die exemplare, die neme ze gezond
 
mor stront wrd soems nog oek deur aender bisten uitgeschete
honden behvoorbeld, da' zulde al wel wete
't is mistal oep et vetpad da' zo'n bishe dad dan lapt
en da zen dan die drolle worda' ge soems in trapt
 
stront wrd ba ons verzameld in porselijne bakke
wor mensen oep gon zitte, da neme ze dan kakke
en via collectore loept dad allemol nor de zi
wor et tenslotte dan wrd oemgezet in rgen en in sni
 
oep die manier wrd onzen afval alt oepnief gerecycleerd
God eed da ge bekeke en wer prachtig gepresteerd
en krijge we soems rgen oep ons dak, et volle pond
dan zegge alle mense: het rgend weral stront
1 reakse
Grytolle 16 december 2009, 00:11
superduidelijke e's in "rge" overal
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!