Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Aentwaerpe

Orig. "Antwaarpe"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Aentwaerpe

Ik zen verkocht on die stad on de Schelden
ik zen verknocht on die stad on de strom
die stoh' getoeid meh prachtige velde
Brabo en Rubens, die stad is nen drom
 
alted gastvrij, leed oep iederin te wachte
eed al zoe veul vremdelinge bekord
maar ik geef te, ik eb in gedachte
dikwels al stillekes ne kesbol vermord
refrein:
Aentwaerpe, schon en ge
't Scheld dad is sinjorebled
van et Schijn tod aan et Stin
ae hart da klopt vr iederin
 
Zit ek oep een baenk on de plaezj van 't Sint-Anneke
dan is de klaenk van de stad zo vlakbij
dan denk 'kik stillekes "dees is et manneke
wad a 'k ier zing is een schilderij"
De kathedraal en den Berentore
dan drom ek weg, 't wrd interessaent
'k zing in de varte ba et ochtendglore
Filip en Leona tezaam aend in aend
 
(refrein)
Van on de grens tot on 't eind van de kaaie
zied iedere mens wor de wreld begind
miljene lichte die ni uit zen te draaie
ae lstere verplichte wor den beiord werklinkt
'k Zen ier gebore, 'k zen ier getoge
en tod oep den dag da' den deze mut gaan
zwer ek da 'k not een woord eb geloge
over mijn Aentwaerpe zing ek spontaan
 
(refrein x2)
1 reakse
Grytolle 16 december 2009, 00:39
volges mij dezelfste versen as in da clipke... mss kunne we da mor verwijdere
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!