Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - God goh' doêd

Orig. "God gaat dood"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

God goh' doêd

God goh' doêd, da' ziede zoê, z'ne winkel, diê loept leeg
'k denk dad 'em veurig weekend aemper twelf klaente kreeg
dement, miêr doêd as lêvend, zoe oud as God himself
gistere was 't nog een dozijn, vandaag helaas nog elf
 
God goh' doêd, da' ziede zoê, bekan een lege kaerk
den elft van z'n pastoêrs is al oep zuuk nor aender waerk
van mense meh een róeping is 'er niks ni miêr te zing
gistere zag 'kik er nog elf, vandaag nog amper twelf-elf-ting
 
God goh' doêd, da' ziede zoê, hij is zoe af on 't takele
wöroem dóed 'em zoe af en tóe nog is ni wa mirakele?
e wonderken oep tijd en stond, dan kreeg 'em onze zege
gistere ware we nog meh ting, nah nog meh amper twelf-elf-ting-nege
 
God goh' doêd, da' ziede zoê, alsmor minder mense
en die da nog geloêvig zen, gon nör de concurrense
nör Bóedha en nör Allah, die komen on de macht
de Christene, die staerven uit, ik telden er nog twelf-elf-ting-nege-acht
 
God goh' doêd, da' ziede zoê, da ligd on z'n gebode
on die aentieke dinges wild gi mens z'neigen oude
wöroem oud 'em die ouwerwetse norme toch in lêve?
gistere ware we nog meh acht, vandaag nog maar meh twelf-elf-ting-nege-acht-zeve
 
God goh' doêd, da' ziede zoê, da komd dör zijne paus
God, smet diê nah toch buite, gefd diên ouwe zak z'n saus
as gij ni in goh' grijpe, god oe zaak straks oep de fles
gistere nog meh' zevene, vandaag exact nog twelf-elf-ting-nege-acht-zeve-zes
 
God goh' doêd, da' ziede zoê, et volk krijgd verstaend
gij ield ze vruger loemp en aerm meh schaai en oek meh schaend
mor same meh' vöruitgang krege z'arses in un lijf
gistere telde 'k er nog zes, vandaag mor amper twelf-elf-ting-nege-acht-zeve-zes-vijf
 
God goh' doêd, da ziede zoê en ij is ni te troêste
z'n vroukes loêpen iên vör iên allemol weg uit 't kloêster
höp, un kapken over d'aag, straks zen der giên ni miêr
gistere nog een aendsvol, en nae nog amper twelf-elf-ting-nege-acht-zeve-zes-vijf-vier
 
God goh' doêd, da' ziede zoê, z'n pijp goh stillekes uit
eed iemand soems compasse, mij scheel et zjust gin fluit?
voeld iemand zich geróepen, verlost 'em uit ze lije
want meh nog iêne minder, zen wij nae nog meh twelf-elf-ting-nege-acht-zeve-zes-vijf-vier-drij
 
God goh' doêd, da' ziede zoê, zoevaer is 't kunne kome
de heilige drijvuldig'ad is oek al afgenome
iêntshe gaf 'er zijne giêst, al weet ek ni' zjust wie
as 'kik nog góe kan telle, restere der nog twelf-elf-ting-nege-acht-zeve-zes-vijf-vier-drij-twiê
 
God goh' doêd, da' ziede zoê, a staerfd zingderoêge
koek van eige diêg, Hosanna in den oêge
et eed ier laenk genoeg gedurd, oep is diê pot meh' vet
ik geef de pijp on Maarte, et eind van d'estafet
14 reakses (recentste iêst)
Krommenaas 26 november 2010, 15:35
Aangepast want was tege de regels en lastig oem te leze
Grytolle 24 november 2010, 15:33
Oep sich is er niks onlogisch on oem -[d] en -['] t'onderscheide, mor ge meug et aanpassen a' ge wild
Doederik 23 november 2010, 19:58
Hmm deur de verwarring klopt m'n argumentasen ierveur ni echt;
mor iig blefd "god god doêd" er iêl noêdeloês verwarrend uitzing en zoude die 2de "god" verwarre meh et iêste substantief god ipv et waerkwoord.

Mor de belangrekste reden is nog alted da' ge zoe een onnoêdige discrepaense kregd tusse den uitgaenk [d] en [']

*meh' den deze*; want de vörm 'med' bestoh ni; 't is ni "med een blik boêne"
dus 't is totaal belachelak oem de regel veur klinkers aenders te doeng bah [d] as bah ['].
Dus oek: *go(h)' den dezen ale*
Doederik 23 november 2010, 16:40
Oemda' g' ier "god" as /got/ zou leze, etzelfste as et zn. God dus.
In samestellingen is er e verschil tussen Ollandsen en Vlomse d+d misschings, mor 't is ier gin samestelling mor 2 aparte woorde.
As ge zou' zegge, God doet de afwas zoude dad oek uitspreken as got-toet den afwas en ni Go-d-oet den afwas.
Grytolle 23 november 2010, 13:14
g'ed nog ni g'antwoord wöroem da' ge d'assimilasen oep z'n ollands zou lezen :p
Doederik 22 november 2010, 17:22
da mut ier nog alted veraenderd wörren e:P
Grytolle 16 december 2009, 15:11
of gewoên "aenddoek"
Grytolle 16 december 2009, 15:11
zoude dad oek doeng meh "die aen*d d*ook nor beneje"? want da's echt etzelfste
Doederik 16 december 2009, 15:10
da', go' enz is iig et gemakkelijksten oem te gebruiken a' ge schrijfd. dan volgde gewoên ne gemakkelijken oêfdregel.
god doêd zou ek iêder as go-d-oêd meh een d uitspreken as go' doêd
Grytolle 16 december 2009, 15:06
*meh' den diê

't is gewoon wa-g-et beste leesd :p

god doêd, colliese van d/t en d/t wörd alted [t]

'k zing giên reden in wöroem da /d/ eureigen iêder zou gedrage lak ne fricatief dan as ne klinker, 't is gewoên een aender restaent van de vruger alted uitgesproke d in die woorde en óe ge da mut spellen is ni echt te beredenere dus we kieze best wa m'et schunste vinde
Doederik 16 december 2009, 14:38
En gij diê zoê van regelmatige regels oud... oem veur een d ni ' mor d te schrijve mok et alliên nog mor ingewikkelder en onregelmatiger (want me' den diê; mor god den diê?)

een /d/ is bà mij wete ginne klinker trouwes :P dus of een d veur ne klinker trugkiêrd of ni doe' der ni toe (doed der ni toe?)
Krommenaas 16 december 2009, 14:03
en da's dus fout :p
Grytolle 16 december 2009, 13:55
'k schrijf da normaal gezien altijd zo als 't een woord is waar de d wel soms word uitgesproken ("meh'" en "ni'" schrijf ek dus wel zonder d omda ze normaal gezien ni terugkeerd voor klinkers)
Doederik 16 december 2009, 13:36
god go(h)' doêd, of is die god god een woordspeling? (on den orginelen tittel te zing ni)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!