Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Memento mori

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Memento mori

UTOPIE...
ze blijve zegge da-g-et lêve schoên is
en gij zed overtuigd "awel, dad is 't"
ge leêfd en denkt dad alles wel te doeng is
ge zeh nen optimist tot in de kist
ge denkt "ik zen 'kik veur 't geluk gebore"
past toch mor oep in diên ivoren tore
just remember... den elfste september
 
GOD BLESS YOU...
ge daenkt den iêr vör al wa' g'ed gekrege
christelijk vroêm en katholiek
een vrou en twiê kindere, da's een zege
et lêven is gewoênweg magnifiek
geniete van de geuren en de kleure
en denke dad der niks miêr kan gebeure
just remember... den elfste september
 
DROÊMEN...
ne wêreld zonder gif zonder polluse
ne wêreld zonder macht en zonder geld
ne wêreld vrij van drugs en prostituse
ne wêreld zonder wapes en geweld
ne wêreld zonder oorlog vol van vrede
e paradijs gelijk et of van Ede
just remember... den elfste september
 
REALITY...
we hadde Nagasaki, Hiroshima
sindsding eed ieder rijk z'n eige boem
vör wad of wie da' góed is, da wet niemand
verwoestte lêves kome toch ni' vroem
geschiedenis van zestig jaar geleje
't besta toch ni da mense zoeiet deje?
just remember... den elfste september
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!