Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Bloête kont

Orig. "Blote kont"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Bloête kont

refrein:
dad is nah echt vör oe bloête kont te late zing
kont te late zing, kont te late zing
dad is nah echt vör oe bloête kont te late zing
kom aan en lot z'is zing die bloête kont
 
oep de voetbal (oep de voetbal) lêve wij onseigen uit
al is 't ni allemol eve schoên wa' ge der zied
en wörre wij dan nog geflikt deur diê zwartzak meh' z'n fluit
zingd de helft van et stadion dees lied:
 
(refrein)
 
in de kaerk (in de kaerk) waarda 'k zondagmorgend was
der zat niemand buite mij en de pastoêr
we dronke same een fles wijn, en wij kropen oep de preekstóel
en dör zonge we gezamelijk in koêr
 
(refrein)
 
en de doppers (en de doppers) die da 'kik persoênlijk ken
gon allemol doppe meh nen dikken BMW
en den deze mut mor zing dad 'em ze kruipkot afbetold
deur te gon waerke vör een armoezaaierspree
 
(refrein)
 
politiekers (politiekers) ebbe wij in onze zak
want ons stemrecht is ier enkel voer de schijn
en der is ier giênen Belg diê den brabbaçon nog kend
maar vol overtuiging klinkt ier dees refrein
 
(refrein)
 
muzikaente (muzikaente) van 't kaliber lak as wij
oêrde raar of noêt oep op radio of tv
mor die echte Vloms' artiste komen oep de VTM
en vol bewondering zinge w'allemol meh un mee
 
(refrein)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!