Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - The Consequent-Song

Orig. "The Consequent-Song"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

The Consequent-Song

gij zeh ne grune joenge
mor gah paft gelak nen Turk
joenge, zed is consequent!
gij sprekt ni aenders dan van zuipe
mor mijn keêl is droêg as kurk
joenge, zed is consequent!
 
ge noemd oeweige socialist
mor g'e-g-et alt over makakke
joenge, zed is consequent!
en gij as naturist durfd ier
oe broek ni late zakken
joenge, zed is consequent!
 
refrein:
want zegde A, dan zegde B
en zegde ja, zegde ni nee
joenge, zed is consequent!
ge mut ni' zegge wad de miêrderad
of wad een aender zee
joenge, zed is consequent!
 
(refrein)
 
gij zeh christendemokraat
mor gij goh noêt ni nor de kaerk
joenge, zed is consequent
ge noemd oeweigen omofiel
mor durfd 's nachts ni in 't stadspaerk
joenge, zed is consequent!
 
da' zied alt nor VTM
en noemd z'neige filosoof
joenge, zed is consequent!
gij wet alles van muziek
mor koept cd's van Katastroof
joenge, zed is consequent!
 
(refrein)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!