Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Rock en Rool

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Rock en Rool

ja ik zen nah al een tadshe de viêrtig gepasseerd
mor ik zen nog joenk van art en nog alted g'obsedeerd
deur seks en drugs en Rock en Rool en iêl die entourage
ik speel nog lak toen 'k zesting was bah ons in de garage
 
refrein:
want Rock en Rool is lak alcool
en der sta giênen ouwerdoem oep
ja, Rock en Rool da stoh symbool
vör muziek make meh ne groep
 
der zit al iêl wa sleet oep en onzen buik diên angd al deur
mor wij emmen echt geleêfd, dus daaroem ni' getreurd
meh scheurende gitaere geve wij 'em van katoeng
wij gon na al die jare nog ni meh' vervróegd pensioeng
 
(refrein 2x)
 
ons aar zied iêlemaal grijs en et is flink uitgedund
en we zen oek al nen tijd over ons oêgtepunt
en et lijkt ongemakkelijk zoê ne rolstóel oep de sceên
mor lot de groupies toch mor kome, dad is vör ons nog giê probleem
 
(refrein 2x)
1 reakse
Grytolle 19 december 2009, 00:58
scène en probleem rijmen ier ni echt (sceên en probleem)

odden we è als iên van de alternatieve grafeme vör eê (neffe -ai-) of schijve m'et beter gelak da 'k et ier em gedon? A we de schrijfbeeld wille beware kan et e goed idee zen van vast te stellen of alle woorden oep ère en ène etc zonder slot-e wörren uitgesproke
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!