Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Axl Peleman - 't Parkislieke

Orig. "'t Parkieslied"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

't Parkislieke

 
Mij vader nam mij alted nor dees plöts mee
'k weet nog exact den dag wöroep dat 'em zee
ge leêfd mor iêne kiêr
en veur da' ge 't wet is een schoên kaens verkeke
 
Een groêt stuk van mijn art ligd ier in da paerk
ik koom er soms vörbij oep weg naar m'n waerk
achter diên iênen boêm zen 'k oêt nog nen echte vent gebleke
 
Dus komt 'er g'rust ma bij
en 't is ier nied alliên van mij, nee nee, mhm
 
As ek oêt moet kruipen onder ne zaerk
dan lifst meh mijne kop nor 't Parkispaerk
et lêven is ne puzzel en ier liggen nah iênmol de miêste stukskes
 
Dus komt 'er g'rust ma bij
et is ier ni alliên van mij
dus komt 'er g'rust ma bij, mhm, mhm
 
In 't Parkispaerk
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!