Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Alfzeve doenker - De groep

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

De groep

Refrein:
Wij zen Halfzeven Doenker, een groepken uit de stad
we zen samen ondertusse al jarelaenk oep pad
we zingen ons liekes in d'Aentwaerpse taal
dad is vör ons gemakkelijk, da' verstaan wij allemaal
 
Vör al oe renovases ebbe wij de Ronnie bij
as 'em mor kan kloppen is 'em der gere bij
Karl bast gelak nen ond, nen toffe muzikaent
de liêge note die gon dan oek iêl goe' van d'aend
 
Alain diên is constaent meh' z'n toetsen in de weer
ba ne wodkakontrol angt 'em elke kiêr vaneêr
Jim de zanger oud z'nen bebbel noêt ni tóe
en as 'em wa' gedroenken ee dan goh' dad iês zoe góe
 
(refrein)
 
Al jare dweile wij café's en zalen af
soems vinde z'ons wa raar en ier en daar wa maf
et kan al is gebeure da' z'ons ni' góe' verstaan
as we spele buite 't stad of de micro stoh ni aan
 
't Is plezaent te meuge spele vör een enthousiast publiek
alliên mor meh ons liekes en ons Aentwaerpse muziek
mense bedaenkt oem tot et leste lied te blijve
da dóed ons góed on 't hart, dad is ni te beschrijve
 
(refrein)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!