Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

De Strangers - O.C.M.W.

Oep de melodie van Y.M.C.A. van de Village People.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

O.C.M.W.

Joenge, zed' iêmaal van de plaenk
Jongen, ben je helemaal van de plank
misschin stodde in et roêd ba de baenk
misschien sta je in het rood bij de bank
of versmoste gij oe geld on den draenk
of verspil jij je geld aan de drank
ge zit zwaar in de mizêre
je zit zwaar in de miserie
 
joenge, ging oe fabrik oep de fles
jongen, ging je fabriek op de fles
en nae zedde oepgefret van de stress
en nu ben je op van de stress
en deur 't kwebbele meh oe vrou of maitresse
en door 't kwebbelen meh je vrouw of maitresse
ge moet noêt ni panikere
je moet nooit panikeren
 
Want ge zeh welkom bij 't O.C.M.W.
Want je bent welkom bij 't O.C.M.W.
ge zeh welkom bij 't O.C.M.W.
je bent welkom bij 't O.C.M.W.
edde gin kas van een uis
heb je geen groot huis
of gin Zwitserse kluis
of geen Zwitserse kluis
zedde gij mor een aerme luis
ben jij maar een arme luis
 
dan zedde welkom bij 't O.C.M.W.
dan ben je welkom bij 't O.C.M.W.
hartelijk welkom bij et O.C.M.W.
hartelijk welkom bij het O.C.M.W.
et bedrijf da marsheerd
het bedrijf dat werkt
noêt ni herstructureerd
nooit herstructureert
en z'n waerkvolk respecteerd
en z'n werkvolk respecteert
 
Joenge, zie' diê minister van staat
Jongen, zie die minister van staat
of diê nette, diê Renault potentaat
of die nette, die Renault potentaat
of die maffe van 't partijapparaat
of die maffen van 't partijapparaat
die un job dad is frodere
die hun job dat is frauderen
 
joenge, mokt die gasten is bang
jongen, maak die kerels eens bang
en zegd "Iêre, in et landsbelang
en zeg "Heren, in het landsbelang
wild onze keuning da'k da smeêrgeld ontvang"
wil onze koning dat ik dat smeergeld ontvang"
of ge zit zwaar in de mizêre
of je zit zwaar in de miserie
 
Da' geld da' geve wij on 't O.C.M.W.
Dat geld dat geven wij aan 't O.C.M.W.
da smeêrgeld geve w' on 't O.C.M.W.
dat smeergeld geven we aan 't O.C.M.W.
want g'ed een kas van een uis
want je hebt een groot huis
en een Zwitserse kluis
en een Zwitserse kluis
en gin Renaultke mor ne Rolls Royce
en geen Renaultje maar een Rolls Royce
come on boys!
come on boys!
 
O.C.M.W.
O.C.M.W.
mokt olle zakke leeg vör et O.C.M.W.
maak jullie zakken leeg voor het O.C.M.W.
iêre zied uit en gebrökt oe verstaend
heren kijk uit en gebruik je verstand
stekt iêl de buit deze kiêr ni in braend
steek heel de buit deze keer niet in brand
 
O.C.M.W.
O.C.M.W.
mokt olle zakke leeg vör 't O.C.M.W.
maak jullie zakken leeg voor het O.C.M.W.
zit alleman binnekört zonder dzjop
zit iedereen binnenkort zonder job
d'elft daarvan leve van unnen dop
de helft van hen leven van hun werkloosheidsuitkering
de rest van 't
de rest van 't
 
O.C.M.W.
O.C.M.W.
mokt olle zakke leeg vör 't O.C.M.W.
maak jullie zakken leeg voor het O.C.M.W.
dus lot ze doeng want da komd ons van pas
dus laat ze doen want dat komt ons van pas
dankzij un poeng blefd der geld in de kas
dankzij hun poen blijft er geld in de kas
van 't
van 't
 
O.C.M.W.
O.C.M.W.
mokt olle zakke leeg vör 't O.C.M.W.
maak jullie zakken leeg voor het O.C.M.W.
zingd nah is mee seg meniêr en mevrou
zing nou eens mee zeg meneer en mevrouw
vör 't O.C.M.W. van je hip hip hóera
voor 't O.C.M.W. van je hip hip hoera
 
O.C.M.W.
O.C.M.W.
merci meniêr de shoemmeler
bedankt meneer de sjoemelaar
1 reakse
zino 25 mei 2015, 17:08
Binnenkort bestaat het OCMW ook niet meer, nietwaar mijnheer de minister !!!!
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!