Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

De Strangers - Oh m'nen blauwe geschelpte

Oep de melodie van "Paloma Blanca" van George Baker. In et filmken is et lieke van de Strangers oep beelde van een oeptrede van George Baker gezet.

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Oh m'nen blauwe geschelpte

Allee kom, kom kom kom kom geschelpte kom
Hup kom, kom kom kom kom geschelpte kom
braaf kom kom agau ba Piêr kom, allee
braaf kom kom gauw bij Pierre kom, hup
 
Ik zit as duif, ge meug et wete
Ik zit als duif, je mag het weten
oep et kot van mottige Piêr
op het kot van mottige Pierre
mor nae zen ek wijd verslete
maar nu ben ik bijna versleten
en ik vlieg bekan ni miêr
en ik vlieg bijna niet meer
 
in den tijd dee 'k niks as reize
toentertijd deed ik niets dan reizen
nor Quivrain of nor Poitiers
naar Quivrain of naar Poitiers
viel ek soemteds in de prijze
viel ik soms in de prijzen
wette wa' de Piêr dan zee
weet je wat Pierre dan zei
 
Refrein:
Oh m'nen blauwe geschelpte
Oh mijn blauwe geschelpte
gij zeh m'n lievelingsduif
jij bent m'n lievelingsduif
oh m'nen blauwe geschelpte
oh mijn blauwe geschelpte
ge ligd in de boveste schuif
je ligt in de bovenste lade (je bent mijn favoriet)
ge zeh' gah begod
je bent bij god
de krak van me kot
de uitblinker van m'n kot
 
 
Ik ad oep 't duivekot e lifke
Ik had in het duivenkot een liefje
et was e vinnig en e knap
ze was vinnig en knap
mor ik moest soems oep 'n difke
maar ik moest soms op een diefje
spelen oep et weduwschap
spelen op het weduwschap
 
en dan vloog ek vör te winne
en dan vloog ik om te winnen
ik wou ba me lifke zijn
ik wou bij m'n liefje zijn
kwam ek dan as iêste binne
kwam ik dan als eerste binnen
dan was 't duivekot te klein
dan was 't duivenkot te klein
 
(refrein)
 
Ge zeh' gah begod
je bent bij god
de krak van me kot
de uitblinker van m'n kot
 
'k Zen nah oud en 'k zen verslete
'k Ben nu oud en 'k ben versleten
da' vald vör een duif ni mee
dat valt voor een duif niet mee
alleman is mij vergete
iedereen is mij vergeten
der is niemand die nog zee
er is niemand die nog zegt
 
(refrein)
(refrein)
 
Ah, zed' er al? Wie da we daar emme, mor mor m'nen blauwe geschelpte. Allee kom, komd noh beneje. Óe zedde gekome? Te vóet zeker! Mokt da' ge beneje zeh! Allee kom, ier moette gah zijn! Komd der af of ik zet e der oep! A' ge ni mokt da' ge beneje zeh dan koom ek e der boven ale, en dan kund'er benejen oek ni mer oep! Mokt da' g'er zij, ier moette zijn!
Ah, ben je er al? Wie we daar hebben, maar maar m'n blauwe geschelpte. Toe kom, kom naar beneden. Hoe ben je gekomen? Te voet zeker! Maak dat je beneden bent! Toe kom, hier moet je zijn! Kom er af of ik zet je erop! Als je niet maakt dat je beneden bent dan kom ik je daarboven halen, en dan kan je er beneden ook niet meer op! Maak dat je hier bent, hier moet je zijn!
 
5 reakses
Max Dendermonde 19 juni 2016, 05:30
Voor mij het beste nummer van de onvolprezen Strangers.
Jul 14 januare 2015, 04:03
Antwerpe zal nooit meer hetzelfde zijn zonder de Strangers. Dit verhaal had nooit mogen stoppen!!!
Ria 20 juli 2013, 09:16
Goeie morgen, ik woon in Duitsland en mis mijn Aentwaerpe en daarom luister ik steeds ik in mijn auto naar een van de vele cd´s van de Strangers .Ik brul dan luidkeels mee en voel me dan goed.
40 jaar geleden ben ik naar een optreden van hen geweest en daar herinner ik me nog veel van omdat dat zooo tof was.
Kwens iedereen een fijn weekend. Daaaaag
De weggie 19 juli 2013, 23:03
Ge zult voor altijd mijn lievelingsduif blijven
Johannes de Vreeze 19 juni 2011, 08:39
Een heerlijk lied ook voor niet Anwerpenaren .
Een goede vriend van mij die had in die tijd poistduiven dus zo heeft dat lied een dubbele betekenis
Oantsjen in Fryslan.
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!