Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

De Strangers - 't Straend van Sint-Anneke

Oep de melodie van "Sun of Jamaica" van de Goombay Dancers.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

't Straend van Sint-Anneke

Wolff/Stein/Jass
Óe óe óe
óe óe óe óe
óe óe óe óe óe óe óe óe
 
Da's nah de vefde kiêr da'k meh ons Jeanne in Benidorm zit
Dit is nu de vijfde keer dat ik met Jeanne in Benidorm zit
dik tege m'n goesting
dik tegen m'n zin
veul te veul volk en veul te waerm
veel te veel volk en veel te warm
ge zwiêt oe kapot en wa' dóede dan? er iêne pakken
je zweet je stuk en wat doe je dan? iets drinken
de sangria loept m'n oêren uit
de sangria loopt m'n oren uit
 
't otel deugd ni en dad ete moet ekik ni emme
't hotel deugt niet en dat eten moet ik niet hebben
en 's aves gon waendele, straat in, straat uit
en 's avonds gaan wandelen, straat in, straat uit
'k eb gin vóete ni miêr!
'k heb geen voeten meer!
en dan denk ik dikkels on da plötske
en dan denk ik vaak aan dat plaatsje
wör da'k zoe gere zou zitte
waar ik zo graag zou zitten
 
Refrein:
't Straend van Sint-Anneke
't Strand van Sint-Anna
vör mij is da 't manneke
voor mij is dat het summum
daar kan niks of niemand ni aan
daar kan niets of niemand aan tippen
 
't straend van Sint-Anneke
't strand van Sint-Anna
daar zou ek meh ons Jeanneke
daar zou ik met Jeanne
zoe gere nortóe wille gaan
zo graag naartoe willen gaan
 
't is dicht ba uis en 'k verveel mij der noêt
't is dicht bij huis en 'k verveel mij er nooit
'k zien on et Scheld nor nen boêt
ik kijk aan de Schelde naar een boot
'k em er plöts vör te zitte
ik heb er plaats om te zitten
'k eet mossele meh frit
ik eet mosselen met patat
en et vrouvolk loept daar klein en groêt
en het vrouwvolk loopt daar klein en groot
eve bloêt
even bloot
 
 
't Is ieder jaar etzelfde
't Is ieder jaar hetzelfde
ik wil nör Sint-An en zij nör Spanje
ik wil naar Sint-An en zij naar Spanje
en wa' dóede dan vör den ambras? meegon!
en wat doe je dan voor de ruzie? meegaan!
ze zie' zoe gere bruin zee' ze
ze ziet zo graag bruin zei ze
alle dage da' gezaag van "smeerd m'ne rug is in"
alle dagen dat gezaag van "smeer m'n rug eens in"
en ikke mor pappe meh' die smeerlapperij
en ik maar pappen met die smeerlapperij
 
en souvenirrekes koêpe, nog zoeiet
en souvenirtjes kopen, nog zoiets
nen allumeur vör eur bruur
een aansteker voor haar broer
e poeppeke vör de klein van onze Louis
een popje voor het kind van Louis
en ne stier vör ons Rosa
en een stier voor Rosa
oem zot van te wörre!
om gek van te worden!
 
mor te nöste jaar kan ze den boêm in
maar volgend jaar kan ze de pot op
da' ze mor alliên goh' zonne
dat ze maar alleen gaat hoor
mij ni miêr gezing meh' die flauwekul
mij niet meer gezien met die flauwekul
den deze spaard al zijne nikkel, blefd thuis
deze jongen spaart al zijn geld, blijft thuis
en god in z'n iêntshe nor 't Sint-An
en gaat in z'n eentje naar Sint-Anna
en dor blijf ek dan, forever, forever
en daar blijf ik dan, forever, forever
 
(refrein)
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!