Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

De Strangers - Aentwaerpe

Orig. "Antwarpe"

Dees lieke van de Strangers is et officieus Aentwaerps volkslied - en sings november 2020 oek et officiëel. Et wörd gezoengen oep de melodie van "Si tu t'appelles mélancolie" van Jóe Dassin, wa' zelf ne cover was van "Please tell her I said hello" van Shepstone & Dibbens.

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Fonetische transcripse     
Ollandse vertaling

Aentwaerpe

Antwerpen
De lichtshes oep de Schelde
[dë lichtshës oeb-dë schèldë]
De lichtjes op de Schelde
den beiord van den tore
[dën bei-jort-fan dën toorë]
de beiaard van de toren
mensen oep een baenk
[méngsën oep ën baenk]
mensen op een bank
een onslivrouke, en de Vlaaikesgaenk
[ën ongslivroukë, én dë vlaajkës-chaengk]
een onze-lieve-vrouwtje, en de Vlaaikensgang
de straat waar 'k vruger katteke spelde
[dë straat waar k-fruugër kattëkë spèldë]
de straat waar ik vroeger jagertje speelde
 
Refrein:
Aentwaerpe gij zeh’ gah vör mij
[aentwaerpë gij zé-cha vör mij]
Antwerpen jij bent voor mij
toch de stad waar as ek zen gebore
[tog-dë stat waar az-ëk-sén gëboorë]
toch de stad waar ik ben geboren
de Grungplöts, de Meêr, de Keyserlei
[dë gruunplöts, dë meêr, dë keizërlei]
de Groenplaats, de Meir, de Keyserlei
daar em ekik m'n art verlore
[daar ém ëkik mën art-fërloorë]
daar heb ik mijn hart verloren
 
Aentwaerpe waar da 'kik oek ben
[aentwaerpë waar da kik oek bén]
Antwerpen waar ik ook ben
ik kan nieverans mijnen draai ni’ vinde
[ik kan nievërans mijnën draaj ni-fingdë]
ik kan nergens mijn draai vinden
'k weet et 't is flau, mor ik beken
[kweet ët tis flau, mor ik bëkén]
ik weet het 't is flauw, maar ik beken
ba ae zen 'k thuis, en onder vrinde
[ba-j-ae zénk tuis én ongdër vringdë]
bij jou ben ik thuis, en onder vrienden
 
 
Een ziêmanskróeg, de dokke
[ën ziêmanskróech, dë dokkë]
Een zeemanskroeg, de dokken
de Vogelemart oep zondagmorge
[dë voogëlëmart oep-sondachmorgë]
de Vogeltjesmarkt op zondagmorgem
’t Sint Jansplein
[tshingtshangsplein]
't Sint Jansplein
en Brabo zie, van ze fontein
[én braaboo zie, van zë fontein]
en Brabo ziet, van z'n fontein
ne joenge fluite nor e mokke
[në joengë fluitë nor ë mokkë]
een jongen fluiten naar een mooi meisje
 
(refrein)
 
5 reakses
Suzanne Turf 15 mei 2018, 08:57
Op de melodie van : Si tu t'appelles méloncolie van Joe Dassin
René 10 april 2017, 17:26
Das toch ni zo moeilak
Paul 25 december 2015, 21:39
Hallo,
Kan er iemand mij aan de muziek partituur van dit fantastisch lied bezorgen?
Mvg
Paul
tim 8 mei 2014, 00:58
wie kan mij aan de singeltjes helpen van de strangers zoveel mogelijk
de decker 24 oktober 2010, 21:23
wie kan mij aan het singeltje helpen van de strangers over antwerpen
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!