Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

De Strangers - Schêle Vanderlinde

Deze lofzang on ne viriele Lierse pompier uit 1974 is same meh Ba de rijkswacht et miêst succesvolle lieke van de Strangers. De melodie komd van "Gigi l'amoroso" van Dalida.

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Schêle Vanderlinde

On de kaente van Lier
In de buurt van Lier
woênd nen ouwe pompier
woont een oude brandweerman
ne vent diên a' zoe scheêl as nen otter zie
een vent die zo scheel als een otter ziet
mor a was - zeh ni bang
maar hij was - weest niet bang
vruger jare pertang
in vroeger jaren nochtans
ba ieder vrou de superfavorie
bij iedere vrouw de superfavoriet
 
Want a ee' zeh' gerust
Want hij heeft wees gerust
iêl wa mokkes gekust
heel wat meisjes gekust
en da' ze 't geren odde da was e feit
en dat ze 't graag hadden dat was een feit
a is noêt ni' getroud
hij is nooit getrouwd
want a was zonder fout
want hij was zonder fout
den dörpsstier in zijne glorentijd
de dorpsstier in zijn glorietijd
 
En krege z'em in de mot
En kregen ze hem in het oog
riep iederiên lak zot:
riep iedereen als zot
"Ier edde...
"Hier heb je...
 
Refrein:
Refrein:
Schêle Vanderlinde
Schele Vanderlinden
van iêl de stad de groêtste schat, de miêst beminde
van heel de stad de grootste schat, de meest beminde
Schêle Vanderlinde
Schele Vanderlinden
zoê ne pompier as diê van Lier, koste nieverans ni' vinde
zo'n brandweerman als die van Lier, kon je nergens vinden
Al stoeng z'n rechteroêgske wa kadul
al stond z'n rechteroogje wat krom
vör ieder wefke was 't nen toffe knul
voor ieder vrouwtje was 't een toffe knul
 
Oep ne kiêr kwam e mens
Op een keer kwam een mens
van on d'Ollandse grens
van aan de Hollandse grens
ze zee "seg Schêle, lösterd nah is nor mij
ze zei "zeg Schele, luister nou eens naar mij
komde ni nor m'n uis
kom je niet naar m'n huis
want ik woên der in Sluis
want ik woon er in Sluis
en 'k em der wel ne sexboetik of drei"
en 'k heb er wel een sexboetiek of drie"
 
En de Schêle docht na
En de Schele dacht na
en toeng zeet 'em "och ja
en toen zei hij "och ja
e sexboetikske kan nog zoe slecht ni' zijn
een sexboetiekje kan nog zo slecht niet zijn
en derbij winkelier
en daarbij winkelier
da's zoe góed as pompier"
da's even goed als brandweerman"
en ij vertrok toeng meh' den iêsten trein
en hij vertrok toen met de eerste trein
 
A docht nah zen ek bon
Hij dacht nu zit ik goed
ik zit daar on de bron
ik zit daar aan de bron
En weg was...
en weg was...
 
(refrein)
 
Na verloêp van nen tijd
Na verloop van tijd
kreeg 'em dikkemaal spijt
kreeg hij dikke spijt
en wou 'em terug z'n dzjoppeke van pompier
en wou hij terug zijn baantje als brandweerman
van die winkels meh sex
van die winkels met sex
ad 'em toch zoe'n complex
had hij toch zo'n complex
zoedanig dat 'em 'er oorndul van wier
zodanig dat hij er hoorndol van werd
 
en a zee "da's te stoem
en hij zei "da's te stom
'k gon ekikke vöroem
ik ga weerom
want ginderachter kend mah nog iederiên
want ginder kent mij nog iedereen
en ik em zoê'n gedacht
en ik heb zo de gedachte
da 'kik daar wör verwacht"
dat ik daar word verwacht"
mor tóen 'em aankwam stoeng 'em der alliên...
maar toen hij aankwam stond hij er alleen...
 
en tóen ekik der zoe stillekes en alliên on de stase stoeng oêrden ek iniês "awel, wie da me daar emme!" en dor stoeng de shampetter, en de pastoêr, en meniêr doktoor. en de shampetter diê zee "miljaerde, a' die van mij da wet da' ge wer terug zeh, stekt ze vaneêr ons kot in braend". en den doktoor zee "en a' die van mij et wet, goeid z'in 't kloêster eur kap over d'aag". en de pastoêr zee "mijn meid ee-g-et persies al geroke". en zie der komd z'af, zied is wie a' z'ammol bij ee: Paula en Rosa, en Emmelie, en Angèle, Louise en die van Trees van Emmerance, en Zizi van den bakker is er oek bij, och en die dikke van den biênouwer. 't is ni waar ee, die ammol vör mij kome die zien!
 
(refrein)
 
4 reakses
Hubert 18 ogustus 2014, 04:54
Ik ben ne grote fan van de Strangers , onlangs is mijn gal afgenomen en sindsdien staat de medley van "ikheb stenen in de gal ,wel 20 hoep en al " op mijn GSM en op mijn computer . Ook de andere liedjes zijn schoon om te horen .Ik wens de strangers nog veel succes .
Dre12bevers 26 juli 2013, 17:57
Goe zene kheb er al veul plezier on beleefd
willy 7 meêrt 2012, 17:29
superlied van een supergroep
praats katrien 2 meêrt 2011, 12:39
Het Méést schitterenede liedje ooit!!!! Waarom geen huidige tekst maken op het liedje "Io sono un Italiano":

Ik zèn en Italiaontje, mè altaid a mokke aon main 'and
Ik zèn Silvio Berlusconi
de populairste vent van iel 't land,

mvg,

katrien praats
GENT
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!