Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Clement Peerens eXplosition - Filiaal van de hel

Ne preek over et shopping center van Wijnegem.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Filiaal van de hel

Okee golle gelofd ni mir in zwavel en in duvels meh bokkepote
Ok jullie geloven niet meer in zwavel en in duivels met bokkepoten
mor lsterd astemblieft nr mijn bledstollend veraal
maar luister alsjeblieft naar mijn bloedstollend verhaal
want ne kilometer of vijf ten zuide van Schote
want een kilometer of vijf ten zuiden van Schoten
daar ee' de Satan himself tegewoordig ne grote filiaal
daar heeft de Satan himself tegenwoordig een groot filiaal
ja de prins der duisternis eed iederin ge bij z'n klote
ja de prins der duisternis heeft iedereen goed bij z'n kloten
et is in Wijnegem en ge ken et allemaal
het is in Wijnegem en je kent het allemaal
 
En et gebeurd spijtig genoeg mirmaals da' die van ons
En het gebeurt spijtig genoeg meermaals dat mijn vrouw
meh of zonder eur vrindinnen aan komd kloppe
met of zonder haar vriendinnen aan komt kloppen
on da' vermaledijd veurportaal van de hel
aan dat vermaledijd voorportaal van de hel
zij wrd dan gegrepe deur een demonische razernij
zij wordt dan gegrepen door een demonische razernij
die mokt da' zij eur zakke vol wild proppe
die maakt dat zij haar zakken vol wil proppen
en der vald inderdaad il wa roemmel weg te slepen uit da spel
en er valt inderdaad heel wat rommel weg te slepen uit dat ding
ja as die van ons in Wijnegem goh shoppe
ja als mijn vrouw in Wijnegem gaat shoppen
dan crasht de mainframe van den BBL
dan crasht de mainframe van de BBL
 
Zalig zij den dag da' da spel zal explodere
Zalig zij de dag dat dat ding zal exploderen
gezegend is et uur woroep et in vlammen oep zal gaan
gezegend is het uur waarop het in vlammen op zal gaan
eilig zij de vuurzi die zelfs et leste soldeke zal vertere
heilig zij de vuurzee die zelfs het laatste aanbiedinkje zal verteren
'k zen wel ni' gelovig mor ik zeg: Lord, mokt der is gau een enden aan
'k ben wel niet gelovig maar ik zeg: Lord, maak er eens gauw een einde aan
want meh wa' die vrouwe daar oep nen alven dag daerve spendere
want met wat die vrouwen daar op een halve dag durven spenderen
daarmeh kunde gemakkelijk een alf jaar oep cong nr Las Vegas gaan
daarmee kan je gemakkelijk een half jaar op vakantie naar Las Vegas gaan
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!