Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - In de grond

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

In de grond

In de grond
Ik oêr de mense klagen
Ik hoor de mensen klagen
en ziêveren en zage
en zeveren en zagen
et lêve kost veul cente
het leven kost veel centen
zuchte wijven en vente
zuchten wijven en venten
den tax vör tellevieze
de belasting voor televisie
vör radio en miliese
voor radio en leger
diê lee' zoe oep un maag
die ligt zo op hun maag
da weegd toch zoe deur
dat weegt toch zo door
en dad is toch zoe zwaar
en dat is toch zo zwaar
en da lee' zoe oep un maag
en dat ligt zo op hun maag
't is daaroem da 'k olle vraag
't is daarom dat ik jullie vraag
 
Woroem kunde ni blij zen
Waarom kan je niet blij zijn
meh wad a' ge krij?
met wat je krijgt
woroem wilde toch beter
waarom wil je toch beter
as een aender zijn?
dan een ander zijn
in de grond zedde ne mens
in de grond ben je een mens
zedde nen doêdgewoêne mens
ben je een doodgewone mens
 
Woroem mannen en vrouwen
Waarom mannen en vrouwen
ad oe dochter wild trouwe
als je dochter wil trouwen
meh ne gewoênen b'anger
met een gewone behanger
of meh ne liekeszanger
of met een liedjeszanger
wilde meh al oe krachte
wil je met al je krachten
dad ouwelak versmachte?
dat huwelijk versmachten
dad is toch gi fatsoeng
dat is toch geen fatsoen
of wilde ze geven
of wil je haar geven
on vente meh cente
aan venten met centen
da' vind ek gi fatsoeng
dat vind ik geen fatsoen
ge zie' veul te gêre poeng
je ziet veel te graag poen
 
Woroem kunde ni blij zen
Waarom kan je niet blij zijn
meh wad a' ge krij?
met wat je krijgt
woroem wilde nog beter
waarom wil je toch beter
as een aender zijn?
dan een ander zijn
in de grond zedde ne mens
in de grond ben je een mens
zedde nen doêdgewoêne mens
ben je een doodgewone mens
 
Doroem, m'n beste vrinde
Daarom m'n beste vrienden
lot olle ni' verblinde
laat jullie niet verblinden
en lot ö ni' verleie
en laat je niet verleiden
vör sportkar te gon rije
om sportkar te gaan rijden
 
Begind mor al te lêve
Begin maar al te leven
meh 'tgeen da' g'ed gekrege
met hetgeen je hebt gekregen
de rest is fantasie
de rest is fantasie
miljóene verdiene
miljoenen verdienen
vör afwasmashiene
voor afwasmachines
dad is mor fantasie
dat is maar fantasie
woroem make wij chi-chi?
waarom maken wij chi-chi
 
Zeh blij meh wad a' g'ed
Wees blij met wat je hebt
dan blefd de wêreld rond
dan blijft de wereld rond
de doêd stekt alleman
de dood steekt iedereen
drij meters in de grond
drie meter in de grond
in de grond zedde ne mens
in de grond ben je een mens
zedde nen doêdgewoêne mens
ben je een doodgewone mens
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!