Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Ontmóeting meh ne mens

Orig. "Ontmoeting met een mens"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Ontmóeting meh ne mens

Ontmoeting met een mens
'k Wil ier zinge van degeen
'k Wil hier zingen van degene
diê me gin dróef'ad ee' gebrocht
die me geen droefheid heeft gebracht
diên alliên mor efkes langs kwam
die alleen maar even langs kwam
in m'n uis iet ee' gezocht
in m'n huis iets heeft gezocht
en et ee' gevonde
en het heeft gevonden
 
Vraagd me ni óe dat 'em iêtte
Vraag me niet hoe hij heette
vraagd me ni wa dat 'em dee
vraag me niet wat hij deed
ze gezicht zen ek vergete
z'n gezicht ben ik vergeten
en de woorde die 'em zee
en de woorden die hij zei
zen uitgekloenke
zijn uitgeklonken
 
Was 'em joenk of oud van jare
Was hij jong of oud van jaren
was 'em loecht of was 'em zwaar
was hij licht of was hij zwaar
was z'n kliêderdracht verslete
was z'n klederdracht versleten
alledaags of nogal raar
alledaags of nogal raar
'k zen et vergete
'k ben het vergeten
 
'k Eb 'em ni' veul miêr gegeve
'k Heb hem niet veel meer gegeven
dan wa water en wa broêd
dan wat water en wat brood
en meh weinig goei maniere
en met weinig goede manieren
meh ne gróet ternauwernoêd
met een groet ternauwernood
is 'em verdwene
is hij verdwenen
 
Mocht et zijn dat 'em nog zwaerfd
Mocht het zijn dat hij nog zwerft
tusse d'uize vremd en koud
tussen de huizen vreemd en koud
at 'em trugkomd langs m'n aerf
als hij terugkomt langs mijn erf
ik mag zijn van jaren oud
ik mag zijn van jaren oud
dan zal ek wete
dan zal ik weten
 
Da's diê mens van laenk geleje
Da's die mens van lang geleden
'k eb er dikkels on gedocht
'k heb er vaak aan gedacht
diên alliên mor efkes langs kwam
die alleen maar even langs kwam
diê wa stilten ee' gezocht
die wat stilte heeft gezocht
en z'ee' gevonde
en ze heeft gevonden
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!